730-0125/01 – Systém managementu kvality v laboratořích (SMK)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání vědomostí v oblasti systémů managementu dle ISO 9001 a dle ISO/IEC ČSN EN 17025:2005.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu Systém managementu kvality v laboratořích je seznámení posluchačů s významem systému managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích a s požadavky příslušných norem a legislativy na způsobilost laboratoří provádět zkoušky a/nebo kalibrace. Předneseny budou základní pojmy v systému managementu, využití statistiky v laboratořích, metrologie apod.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušeb-ních a kalibračních laboratoří; MESTEK, O., SUCHÁNEK, M.: Kvalimetrie 8. Základy metrologie v chemii. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-5-8; Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-7-4; DOŠKÁŘOVÁ, Š., JANOŠ, P., PLZÁK, Z., SUCHÁNEK, M., ŠUBRT, P.: Kvalimetrie 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2003. ISBN 80-86322-01-7; BIČOVSKÝ, K., DEMPÍR, J., DOHNAL, L., FRIEDECKÝ, B., KRATOCHVÍLA, J., KUČERA, J., PLZÁK, Z.: Kvalimetrie 14. Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických měření. Používání referenčních materiálů v chemické analýze. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2004. ISBN 80-86322-02-5; Dokumenty MPA, vydané ČIA o.p.s.; Goetsch, D. L., DAVIS, S. B., Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services (4th Edition), Prentice Hall 2002.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku