730-0132/01 – Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů (LPEM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ032 Ing. Světlana Kozubová
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se seznámí s experimentálními metodami studia nanomateriálů, jejich struktury a chemického složení.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu si studenti prakticky vyzkouší různé experimentální techniky pro studium nanomate-riálů z oblasti difrakčních technik, fázové analýzy, mikroanalýzy SEM-EDX, RTG fluorescenční spektroskopie a AFM mikroskopie.

Povinná literatura:

JENKINS, R., SNYDER, R. L.: Introduction to X-ray Powder Diffractometry. – J. Wiley & Sons, 403 stran 1996; KRAUS, I.: Difrakční metody ve fyzice pevných látek. – Ediční středisko ČVUT Praha 193 stran, 1984; ŠÍCHOVÁ, H., VALVODA, V., ČAPKOVÁ, P.: Rentgenografické praktikum. – SPN Praha 121 stran, 1982; VALVODA, V.: Rentgenografické difrakční metody. – SPN Praha ,120 stran, 1979.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku