730-0135/01 – Laboratorní cvičení k bakalářské práci I (LP I)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s podmínkami vypracování bakalářské práce a s vybavením pracoviště, na kterém budou studenti vypracovávat svou bakalářskou práci. Studenti zpracovávají literární rešerši k vybranému tématu. Na základě literárních podkladů zpracovávají teoretickou část a navrhují, popř. již ověřují, teoretické základy bakalářské práce.

Vyučovací metody

Anotace

Průběh bakalářské práce kontroluje po dobu celého semestru vedoucí práce. Předmět je uzavřen zápočtem, který je udělen garantem tohoto předmětu na základě podkladů vedoucího práce a na základě krátké prezentace výsledků studentů na konci semestru.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Literaturu doporučuje a zadává vedoucí bakalářské práce dle zvoleného tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžnou kontrolu práce provádí vedoucí bakalářské práce po dobu celého semestru. Předmět je uzavřen zápočtem, který je udělen garantem tohoto předmětu na základě podkladů vedoucího práce a na základě krátké prezentace výsledků studentů na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku