9350-3002/01 – Diplomový seminář I (DS I.)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s postupem při vyhledávání a zpracování literárních údajů dle zásad pro vypracování diplomové práce. Sestavení obsahu a textové části zapracováním literárních rozborů dle zadání diplomové práce. Zahájení řešení diplomové práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta na základě zadaného tématu diplomové práce. Získané znalosti: - student bude umět popsat základní principy technologií související s tématem diplomové práce - student se bude umět orientovat a kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k zpracování rešerší na téma diplomové práce - student bude umět aplikovat souhrn teoretických a praktických poznatků při zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] PERRY, R. H., GREEN, D. W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York, McGraw-Hill 2008. [2] ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373. [3] SJAAK VAN LOO AND JAAP KOPPEJAN (eds): Handbook of Biomass, Twente University Press, Enschede, 2002 [4] http://www. Ieabioenergy.com [5] KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY, STEPHANIE THIEL: Waste management, 2014. [6] SERUP, H. et al.: Wood for energy production. Technology-Environment-Economy. Centre for Biomass. ISBN 87-90074-26-2. [7] TCHOBANOGLOUS G., KREITH F.: Handbook of Solid Waste Management, Second Edition, 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc [8] ZBYNĚK IBLER ST., ZBYNĚK IBLER ML., JAN KARTÁK, JIŘINA MERTLOVÁ: Technický průvodce energetika 1, 2, ISBN 978-80-7300-026-4, 616 s., 2002. [9] LACKNER M., PALOTÁSA.B., WINTER F. Combustion from Basics to Applications, Wiley-VCH 2013.

Doporučená literatura:

[11] Články z odborných časopisů a sborníků konferencí dle zaměření diplomové práce. [12] REMY H. Anorganická chemie I., II., Praha SNTL 1971. [13] PACÁK J., Úvod do studia organické chemie, Praha SNTL 1982. [14] LIDE D. R. Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press 2002. [15] FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999. [16] FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd edition, Wiley 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejdou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s požadavky kladenými na diplomovou práci, diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu diplomové práce. 2. Zpracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku diplomové práce. 3. Experimentální výzkum 4. Průběžné konzultace dle potřeby s vedoucím nebo konzultantem diplomové práce. 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů a průběhu psaní diplomové práce a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.