9350-3003/01 – Fyzikální chemie I (FCH I)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Počítat stavové chování plynů. - Orientovat se v použití základních termodynamických funkcí. - Vypočítat reakční tepla a rovnováhu jednodušších chemických reakcí. - Analyzovat fázové diagramy a řešit rovnováhu kapalina-pára, kapalina-plyn a kapalina-kapalina pro ideální chování. - Řešitt kinetiku jednoduchých reakcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 8070805595. [2] MALIJEVSKÝ a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 8070804033.

Doporučená literatura:

[1] BARTOVSKÁ L., NOVÁK J., Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 9788070805633.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování zápočtových testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. 2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn. 3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet. 4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon. 5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích. 6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. 7. Chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon. 8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice. 9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy. 10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách. 11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce. 12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, rozpustnost solí ve vodě. 13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek. 14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice, reakce homogenní a heterogenní, elementární reakce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.