9350-3003/02 – Fyzikální chemie I (FCH I)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Počítat stavové chování plynů. - Orientovat se v použití základních termodynamických funkcí. - Vypočítat reakční tepla a rovnováhu jednodušších chemických reakcí. - Analyzovat fázové diagramy a řešit rovnováhu kapalina-pára, kapalina-plyn a kapalina-kapalina pro ideální chování. - Řešitt kinetiku jednoduchých reakcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 8070805595. [2] MALIJEVSKÝ a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 8070804033.

Doporučená literatura:

[1] BARTOVSKÁ L., NOVÁK J., Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 9788070805633.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro získání zápočtu: - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení (15 + 15) = max. 30 bodů Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 16 - zápočet max. bodů 30 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 8 bodů za 1 písemku) Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 20 bodů - teoretická část zkoušky - max. 50 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 10 bodů) tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky, výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování zápočtových testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. 2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn. 3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet. 4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon. 5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích. 6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. 7. Chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon. 8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice. 9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy. 10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách. 11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce. 12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, rozpustnost solí ve vodě. 13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek. 14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice, reakce homogenní a heterogenní, elementární reakce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních daného předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtové testy. Další podmínky jsou stanoveny individuálním studijním plánem. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní