9350-3003/04 – Physical chemistry I (FCH I)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373

Recommended literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro získání zápočtu: - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení (15 + 15) = max. 30 bodů Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 16 - zápočet max. bodů 30 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 8 bodů za 1 písemku) Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 20 bodů - teoretická část zkoušky - max. 50 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 10 bodů) tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky, výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

Absolvování zápočtových testů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation: 80%

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner