9350-3006/01 – Speciální laboratorní úlohy I (SLU I)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s principy a postupy vědecké práce. Výstupy z učení: Získané znalosti: - student bude umět zpracovat literární rešerši, - student bude umět navrhovat experimenty, zpracovávat data a samostatně formulovat závěry Získané dovednosti: - student se zdokonalí v experimentální zručnosti, samostatném technickém myšlení, práci v týmu. - student si osvojí zásady publikování výsledků - student si osvojí postupy vědecké a tvůrčí práce

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

[1] PERRY, R. H., GREEN, D. W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York, McGraw-Hill 2008. [2] ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373. [3] SJAAK VAN LOO AND JAAP KOPPEJAN (eds): Handbook of Biomass, Twente University Press, Enschede, 2002 [4] http://www. Ieabioenergy.com [5] KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY, STEPHANIE THIEL: Waste management, 2014 [6] SERUP, H. et al.: Wood for energy production. Technology-Environment-Economy. Centre for Biomass. ISBN 87-90074-26-2. [7] TCHOBANOGLOUS G., KREITH F.: Handbook of Solid Waste Management, Second Edition, 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc [8] ZBYNĚK IBLER ST., ZBYNĚK IBLER ML., JAN KARTÁK, JIŘINA MERTLOVÁ: Technický průvodce energetika 1, 2, ISBN 978-80-7300-026-4, 616 s., 2002. [9] FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd edeition, Wiley 1999. [10] LASA, H., SERRANO, B., SALAICES, M. Photocatalytic Reaction Engineering, Springer 2005. [11] SERPONE, N., PELIZZETTI, E. Photocatalysis – Fundamentals and Applications, Wiley 1989. [12] Handbook of Combustion, Volume 1-5, Edited by Lackner, M., Winter, F., Agarwal, A.K. Wiley 2010. [13] FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999. [14] Catalysis: an Integrated Approach – Studies in Surface Science and Catalysis 123, Edited by van Santen, R.A. et al., Second edition, Elsevier 2005. [15] INCROPERA, P. F., DEWITT, P. D., BERGMAN, L. T., LAVINE, S. A., Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 997 s. ISBN 978-0-471-45728-2. Konkrétní literární zdroje doporučené odpovědným pracovníkem.

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů a sborníků konferencí dle zaměření práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Literární rešerše na zadané téma 2. Návrh experimentu 3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury 4. Realizace experimentálních prací 5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací 6. Sepsání semestrální práce

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.