9350-3008/02 – Laboratoř z Fyzikální chemie I (LFCHI)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do laboratorní praxe. - Analyzovat naměřená data a uvést je do patřičných souvislostí. - Orientovat se v zacházení s moderními přístroji. - Využívat laboratorní pomůcky. - Vyhodnocovat výsledky pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

[1] Návody vypracované pedagogy vyučující daný předmět. [2] ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373.

Doporučená literatura:

[1] KOPEČNÝ, M., DORUŠKOVÁ, M., Návody do cvičení z fyzikální chemie, VŠB-TU Ostrava, 2000. [2] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 8070805595.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a obhájení laboratorních protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Stanovení molární hmotnosti látek pomocí ebulioskopických a kryoskopických měření. 2. Stanovení parciálních molárních objemů. 3. Měření tepelné kapacity tuhých látek.. 4. Charakterizace fázových rovnováh v tří-složkové soustavě. 5. Extrakce, stanovení rozdělovacího koeficientu. 6. Stanovení disociační konstanty slabých kyselin a stanovení součinu rozpustnosti z vodivostních měření. 7. Rychlost chemických reakcí, stanovení rychlostní konstanty reakce pseudoprvního řádu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování všech laboratorních prací a úspěšné odevzdání protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování všech laboratorních prací a úspěšné odevzdání protokolů. Další podmínky jsou stanoveny individuálním studijním plánem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.