9350-3008/03 – Laboratory of Physical Chemistry I (LFCHI)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do laboratorní praxe. - Analyzovat naměřená data a uvést je do patřičných souvislostí. - Orientovat se v zacházení s moderními přístroji. - Využívat laboratorní pomůcky. - Vyhodnocovat výsledky pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

Compulsory literature:

[1] Návody vypracované pedagogy vyučující daný předmět. [2] ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373.

Recommended literature:

[1] KOPEČNÝ, M., DORUŠKOVÁ, M., Návody do cvičení z fyzikální chemie, VŠB-TU Ostrava, 2000. [2] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 8070805595.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a obhájení laboratorních protokolů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Stanovení molární hmotnosti látek pomocí ebulioskopických a kryoskopických měření. 2. Stanovení parciálních molárních objemů. 3. Měření tepelné kapacity tuhých látek.. 4. Charakterizace fázových rovnováh v tří-složkové soustavě. 5. Extrakce, stanovení rozdělovacího koeficientu. 6. Stanovení disociační konstanty slabých kyselin a stanovení součinu rozpustnosti z vodivostních měření. 7. Rychlost chemických reakcí, stanovení rychlostní konstanty reakce pseudoprvního řádu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Absolvování všech laboratorních prací a úspěšné odevzdání protokolů.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTM P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTM P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTM P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTM P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTM P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.