9350-3008/04 – Laboratory of Physical Chemistry I (LFCHI)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do laboratorní praxe. - Analyzovat naměřená data a uvést je do patřičných souvislostí. - Orientovat se v zacházení s moderními přístroji. - Využívat laboratorní pomůcky. - Vyhodnocovat výsledky pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

Compulsory literature:

[1] Návody vypracované pedagogy vyučující daný předmět. [2] ATKINS P.W., DE PAULA J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780199543373.

Recommended literature:

[1] KOPEČNÝ, M., DORUŠKOVÁ, M., Návody do cvičení z fyzikální chemie, VŠB-TU Ostrava, 2000. [2] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 8070805595.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a obhájení laboratorních protokolů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Stanovení molární hmotnosti látek pomocí ebulioskopických a kryoskopických měření. 2. Stanovení parciálních molárních objemů. 3. Měření tepelné kapacity tuhých látek.. 4. Charakterizace fázových rovnováh v tří-složkové soustavě. 5. Extrakce, stanovení rozdělovacího koeficientu. 6. Stanovení disociační konstanty slabých kyselin a stanovení součinu rozpustnosti z vodivostních měření. 7. Rychlost chemických reakcí, stanovení rychlostní konstanty reakce pseudoprvního řádu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Absolvování všech laboratorních cvičení a úspěšné odevzdání protokolů.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MM P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MM P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies CH P English Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies F P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MM P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MR P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies MT P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170002) Applied Sciences and Technologies PJ P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner