9350-3009/02 – Chemical Computations (ChV)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Počítat přípravu roztoků a koncentrací. - Orientovat se v použití základních veličin. - Počítat nasycené roztoky - Počítat stechiometrické výpočty.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Osnova předmětu: 1. Základní veličiny. Složení směsí a sloučenin. 2. Příprava roztoků z čistých i znečištěných látek. 3. Příprava roztoků ředěním a směšováním roztoků 4. Procvičování probraných kapitol 5. Procvičování probraných kapitol 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním. 7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace. 8. Procvičování probraných kapitol 9. Procvičování probraných kapitol 10. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny) 11. Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 12. Procvičování probraných kapitol 13. Opakování a oprava testů 14. Opakování a oprava testů

Compulsory literature:

[1] Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001,ISBN 80-7080-435-1.

Recommended literature:

[1] Kameníček, J., Šindelář, Z., Klečková, M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. VUP, Olomouc, 2005. [2] Mareček, A., Honza, J.:. Sbírka řešených příkladů z chemie.. Proton, Brno, 1998

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Absolvování zápočtových testů.

E-learning

Other requirements

Klasifikovaný zápočet na základě úspěšného absolvování zápočtových testů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Základní veličiny. Složení směsí a sloučenin. 2. Příprava roztoků z čistých i znečištěných látek. 3. Příprava roztoků ředěním a směšováním roztoků 4. Procvičování probraných kapitol 5. Procvičování probraných kapitol 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním. 7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace. 8. Procvičování probraných kapitol 9. Procvičování probraných kapitol 10. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny) 11. Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 12. Procvičování probraných kapitol 13. Opakování a oprava testů 14. Opakování a oprava testů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Úspěšné absolvování zápočtových testů.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies CHE P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies FYZ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MAR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies MTR P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0588A170003) Applied Sciences and Technologies PRJ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.