9350-3010/01 – Photocatalytic processes (FP)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- charakterizovat princip fotokatalytických procesů - sledovat vliv charakteru fotokatalyzátoru, použité vlnové délky, teploty, tlaku a dalších faktorů na průběh fotokatalytické reakce

Teaching methods

Seminars
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je poskytnout přehled o koncepcích fotokatalýzy jako vědní disciplíny a jejich aplikačním potenciálu. V rámci předmětu budou probrány základy fotokatalytických reakcí a pro detailní studium budou zvolena témata související se zaměřením disertační práce doktoranda.

Compulsory literature:

• SERPONE, N., PELIZZETTI, E. Photocatalysis: fundamentals and applications, Wiley, 1989. • HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, A., MEDINA-RAMÍREZ, I. Photocatalytic Semiconductors, Springer, 2015. • PICHAT, P. Photocatalysis and Water Purification, Wiley-VCH, 2013.

Recommended literature:

• EVANS, R.C., BURROWS, H.D., DOUGLAS, P. Applied Photochemistry, 1st ed., Springer, 2013 • DeLASA, H., SERRANO, B., SALAICES, M. Photocatalytic Reaction Engineering, Springer, 2005. • NOËL, T. Photochemical Processes in Continuous-Flow Reactors, World Scientific, 2017.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminar work covering solved issues related to the dissertation focus using monographs, primary literary sources, and other available information sources.

E-learning

Other requirements

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Fotokatalytické procesy. Absorpce záření hmotou a její následné fyzikální a chemické změny. Průběh fotochemických reakcí. Zdroje záření. Mechanismus fotokatalytických reakcí. Fotokatalytické reakce na polovodičových fotokatalyzátorech. Homogenní a heterogenní fotokatalýza. Polovodičové fotokatalyzátory. Molekulová struktura. Laboratorní fotochemické reaktory. Kinetika fotokatalytických reakcí. Eliminace makrokinetických prvků experimentálního zařízení. Vliv použité vlnové délky, teploty, tlaku a reduktantu na fotokatalytické reakce. Modifikované fotokatalyzátory. Vliv povrchových úprav a dopování povrchu fotokatalyzátorů. Fotokatalyzátory s heteropřechodem. Z-schéma. Imobilizované fotokatalyzátory. Metody nanášení tenkých vrstev a jejich charakterizace Fotokatalytické čištění vzduchu. Fotokatalytické čištění vody. Další aplikace fotokatalytických procesů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.