9350-3010/01 – Fotokatalytické procesy (FP)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat princip fotokatalytických procesů - sledovat vliv charakteru fotokatalyzátoru, použité vlnové délky, teploty, tlaku a dalších faktorů na průběh fotokatalytické reakce

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o koncepcích fotokatalýzy jako vědní disciplíny a jejich aplikačním potenciálu. V rámci předmětu budou probrány základy fotokatalytických reakcí a pro detailní studium budou zvolena témata související se zaměřením disertační práce doktoranda.

Povinná literatura:

• KUBAL, J. Základy fotochemie, Praha: Academia, 1969. • DEPUY, C.H., CHAPMAN, O.L. Molekulové reakce a fotochemie, Praha: SNTL, 1978. • LAPČÍK, L., PELIKÁN, P., ČEPPAN, M. Fotochemické procesy, Bratislava: ALFA, 1989. • SERPONE, N., PELIZZETTI, E. Photocatalysis: fundamentals and applications, Wiley, 1989. • HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, A., MEDINA-RAMÍREZ, I. Photocatalytic Semiconductors, Springer, 2015. • PICHAT, P. Photocatalysis and Water Purification, Wiley-VCH, 2013.

Doporučená literatura:

• EVANS, R.C., BURROWS, H.D., DOUGLAS, P. Applied Photochemistry, 1st ed., Springer, 2013 • DeLASA, H., SERRANO, B., SALAICES, M. Photocatalytic Reaction Engineering, Springer, 2005. • NOËL, T. Photochemical Processes in Continuous-Flow Reactors, World Scientific, 2017.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fotokatalytické procesy. Absorpce záření hmotou a její následné fyzikální a chemické změny. Průběh fotochemických reakcí. Zdroje záření. Mechanismus fotokatalytických reakcí. Fotokatalytické reakce na polovodičových fotokatalyzátorech. Homogenní a heterogenní fotokatalýza. Polovodičové fotokatalyzátory. Molekulová struktura. Laboratorní fotochemické reaktory. Kinetika fotokatalytických reakcí. Eliminace makrokinetických prvků experimentálního zařízení. Vliv použité vlnové délky, teploty, tlaku a reduktantu na fotokatalytické reakce. Modifikované fotokatalyzátory. Vliv povrchových úprav a dopování povrchu fotokatalyzátorů. Fotokatalyzátory s heteropřechodem. Z-schéma. Imobilizované fotokatalyzátory. Metody nanášení tenkých vrstev a jejich charakterizace Fotokatalytické čištění vzduchu. Fotokatalytické čištění vody. Další aplikace fotokatalytických procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.