9350-3011/01 – Fotochemie (FOCH)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
VES0113 prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat základy fotochemie - objasnit principy radiometrie a zdrojů záření - pochopit radiační procesy a polovodičovou chemii

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Kurz fotochemie seznamuje studenty se základy fotochemie, stavěných na poznatcích z fyzikální a organické chemie. Vede studenty od procesů vzniku excitovaných stavů atomů a molekul, objasnění principů radiometrie a zdrojů fotochemicky účinného záření. Dále se kurz zabývá radiačními procesy při zániku excitovaných stavů a reaktivitou excitovaných stavů včetně systematiky fotochemických reakcí organických molekul. Závěrem je velký důraz kladen na polovodičovou fotochemii, konverzí slunečního záření na jiné druhy energie a polovodičovou fotokatalýzu a na vybrané průmyslové aplikace. Kurz poskytne studentům nadstavbové informace nad základní studium fotochemie.

Povinná literatura:

Šíma J., Čeppan M., Jančovičová V., Prousek J, Velič D.: Fotochémia. Princípy a aplikácie. STU Bratislava, 2011.

Doporučená literatura:

Lapčík L., Pelikán P., Čeppan M.: Fotochemické procesy. Alfa, Bratislava 1989. Klán P., Wirz J.: Photochemistry of Organic Compounds. From Concepts to Practice. Wiley 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů. Radiometrie, fotometrie a zdroje fotochemicky účinného záření. Kvantové výtěžky. 2. Elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů. 3. Jablonskiho diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů. Doba života excitovaných stavů. 4. Radiační procesy excitovaných stavů: fluorescence, fosforescence, zpožděná fluorescence a luminiscence lantanoidů (anti-Stokes). 4. Základní typy fotochemických reakcí. 5. Aspekty fotochemických reakčních mechanismů: informace ze spekter, zhášení tripletových stavů, sensibilizace. 6. Účinky záření na člověka a ochrana proti němu. Environmentální fotochemické procesy. 7. Polovodičová fotochemie: konverze solárního záření na jiné typy energie. Solární články. Polovodičová fotokatalýza. 8. Barviva. Fotorezisty, UV laky, průmyslové aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.