9350-3012/01 – Fyzikální chemie pro technologickou praxi (FCHTP)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit a upevnit znalosti tak, aby mohly být efektivně využity nejen během doktorského studia ale zejména pak v praxi. Důraz je především kladen na pochopení základních zákonitostí a souvislostí mezi přednášeným tématem a praktickými aplikacemi. Pro studium bude výběr témat přizpůsoben zaměření disertační práce doktoranda.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit a upevnit znalosti tak, aby mohly být efektivně využity nejen během doktorského studia ale zejména pak v praxi. Důraz je především kladen na pochopení základních zákonitostí a souvislostí mezi přednášeným tématem a praktickými aplikacemi. Pro studium bude výběr témat přizpůsoben zaměření disertační práce doktoranda.

Povinná literatura:

• ATKINS, P.W. Physical Chemistry. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1993. Nebo novější vydání, případně slovenský překlad: ATKINS, P.W. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU, 1999. • MORTIMER, R.G. Physical Chemistry, 2nd ed. Academic Press, 2000. • MOORE, W.J. Fyzikální chemie. SNTL, Praha 1979. • KRAUS, M., SCHNEIDER, P., BERÁNEK, L. Chemická kinetika pro inženýry, STNL, 1978.

Doporučená literatura:

• FISCHER, O., KIŠOVÁ, L., MIADOKOVÁ, M., MOLLIN, J. Fyzikálna chémia. Bratislava: SPN, 1989. • KONDEPUDI, D., PRIGOGINE, I., Moder thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures, 1 st ed. Wiley, 1998. • PRAUSNITZ, J.M., LICHTENTHALER, R.N., de AZEVEDO, E.G. Molecural Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, 3rd ed. Prentice Hall, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce na zadané téma vztahující se k řešené problematice související se zaměřením disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na aplikace termodynamiky fázové a chemické rovnováhy a reakční kinetiky v chemických a enviromentálních technologiích. V tomto smyslu jsou probírány následující témata: Termodynamika - reálné plyny, tepelné kapacity, reakční tepla a jejich teplotní závislosti, termodynamické stavové funkce, entalpické bilance, termochemie, nevratné děje, termodynamické rovnováhy, aplikace, termodynamika směsí. Fázové rovnováhy - jednosložkové soustavy, vícesložkové soustavy, intenzivní kritéria rovnováh v kondenzovaných soustavách, systémy kapalina – pára, tuhá látka – pára, parciální molární veličiny, chemický potenciál, rozpustnost plynů v kapalinách. Chemické rovnováhy – látkové bilance, podmínky rovnováhy, rovnovážné konstanty, rovnovážné složení, kritéria termodynamických rovnováh, rovnováhy chemických reakcí a fyzikálních dějů a faktory, které je ovlivňují, reakce ve zředěných roztocích, disociace elektrolytů, součin rozpustnosti. Elektrochemie – elektrolýza, elektrody, galvanické články, chemické a koncentrační články, aplikace měření rovnovážných napětí, kinetika elektrodových dějů. Chemická kinetika - reakční rychlosti a možnosti jejího experimentálního měření pro homogenní a heterogenní chemické reakce, katalýza, simultánní reakce, mechanismy chemických reakcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.