9350-3014/01 – Metody charakterizace katalyzátorů (MCHK)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP0038 prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta s komplexní problematikou charakterizace pevných katalyzátorů. Pozornost je zaměřena na popis principu spektroskopických, teplotně-desorpčních a adsorpčních technik využívaných k charakterizaci pevných materiálů. Hlavní důraz je kladen na strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci pevných materiálů s ohledem na jejich chemické složení, strukturní vlastnosti, texturní vlastnosti a acido-bazické vlastnosti. Student se rovněž seznámí s konkrétními příklady problematiky analýzy aktivního centra pevných katalyzátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hlavním úkolem předmětu je komplexně seznámit studenta s problematikou charakterizace pevných materiálů, především pak katalyzátorů a sorbentů. Hlavní pozornost je zaměřena na popis jednotlivých technik a strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci katalyzátorů s ohledem na chemické složení katalyzátoru, velikost a tvar částic, velikost a distribuci pórů katalyzátoru, strukturu katalyzátoru, povrchové složení a vlastnosti katalyzátoru, typ a koncentraci aktivních center, acido-bazické vlastnosti, redox vlastnosti, vlastnosti kovových katalyzátorů. Dále je pozornost zaměřena na možnosti in-situ charakterizace a "high throughput methods".

Povinná literatura:

J.W. Niemantsvertdriet: Spectroscopy in Catalysis, Willey - VCH, Weinheim, 2002. I. Chorkendoff, J.W. Niemantsvertdriet: Concepts in Modern Catalysis and Kinetics, Willey - VCh Weinheim, 2003. M. Albert Vannice: Kinetics of Catalytic Reactions, Springer ScienceþBusiness Media, Inc., 2005.

Doporučená literatura:

 ERTL, G., KNOZINGER, H., WEITKAMP, J. Handbook of Heterogeneous Catalysis, VCH Verlagsgesellschaft mbH. D-69451 Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ústní zkouška, ověření vědomostí v průběhu semestru: seminární práce, řešení příkladů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Princip vybraných spektroskopických technik: XRD, XRF, XPS, FTIR, UV-vis, Raman, EXAFS, NMR, EPR 2) Princip teplotně programovaných technik: TPD, TPR, testovací molekuly 3) Princip adsorpčně-desorpčních technik: N2 adsorpce, kalorimetrie, chemisorpce 4) Strategie analýzy chemického složení, texturních vlastností a strukturních vlastností katalyzátoru 5) Příklady analýzy acido-bazických vlastností katalyzátorů 6) Oxidačně-redukční katalýza: příklady analýzy aktivních center katalyzátorů 7) In-situ spektroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku