9350-3014/01 – Metody charakterizace katalyzátorů (MCHK)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP0038 prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta s komplexní problematikou charakterizace pevných katalyzátorů. Pozornost je zaměřena na popis principu spektroskopických, teplotně-desorpčních a adsorpčních technik využívaných k charakterizaci pevných materiálů. Hlavní důraz je kladen na strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci pevných materiálů s ohledem na jejich chemické složení, strukturní vlastnosti, texturní vlastnosti a acido-bazické vlastnosti. Student se rovněž seznámí s konkrétními příklady problematiky analýzy aktivního centra pevných katalyzátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hlavním úkolem předmětu je komplexně seznámit studenta s problematikou charakterizace pevných materiálů, především pak katalyzátorů a sorbentů. Hlavní pozornost je zaměřena na popis jednotlivých technik a strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci katalyzátorů s ohledem na chemické složení katalyzátoru, velikost a tvar částic, velikost a distribuci pórů katalyzátoru, strukturu katalyzátoru, povrchové složení a vlastnosti katalyzátoru, typ a koncentraci aktivních center, acido-bazické vlastnosti, redox vlastnosti, vlastnosti kovových katalyzátorů. Dále je pozornost zaměřena na možnosti in-situ charakterizace a "high throughput methods".

Povinná literatura:

J.W. Niemantsvertdriet: Spectroscopy in Catalysis, Willey - VCH, Weinheim, 2002. I. Chorkendoff, J.W. Niemantsvertdriet: Concepts in Modern Catalysis and Kinetics, Willey - VCh Weinheim, 2003. M. Albert Vannice: Kinetics of Catalytic Reactions, Springer ScienceþBusiness Media, Inc., 2005.

Doporučená literatura:

 ERTL, G., KNOZINGER, H., WEITKAMP, J. Handbook of Heterogeneous Catalysis, VCH Verlagsgesellschaft mbH. D-69451 Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce pokrývající řešenou problematiku související se zaměřením disertační práce za použití monografií i primárních literárních pramenů a dalších dostupných informačních zdrojů.

E-learning

Další požadavky na studenta

ústní zkouška, ověření vědomostí v průběhu semestru: seminární práce, řešení příkladů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Princip vybraných spektroskopických technik: XRD, XRF, XPS, FTIR, UV-vis, Raman, EXAFS, NMR, EPR 2) Princip teplotně programovaných technik: TPD, TPR, testovací molekuly 3) Princip adsorpčně-desorpčních technik: N2 adsorpce, kalorimetrie, chemisorpce 4) Strategie analýzy chemického složení, texturních vlastností a strukturních vlastností katalyzátoru 5) Příklady analýzy acido-bazických vlastností katalyzátorů 6) Oxidačně-redukční katalýza: příklady analýzy aktivních center katalyzátorů 7) In-situ spektroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.