9350-3015/02 – Procesní inženýrství (PI)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je kvantitativní popis procesů v průmyslu i v přírodě a využití těchto poznatků při návrhu aparátů. Předmět zahrnuje tří základní třídy procesů – hydrodynamické procesy, sdílení tepla a přenos hmoty. V rámci předmětu jsou prohlubovány kvalitativní poznatky přenosových jevů a jejich aplikace při inženýrském modelování s využitím rozměrové analýzy vedoucí k pochopení principů zvětšení měřítka a návrhu aparátů. Předmět má celkovou strukturu, vystiženou seznamem kapitol, ze kterého budou podle konkrétního zadání doktorské práce a podle předchozí průpravy doktoranda vybrána prioritně probíraná témata.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je kvantitativní popis procesů v průmyslu i v přírodě a využití těchto poznatků při návrhu aparátů. Předmět zahrnuje tří základní třídy procesů – hydrodynamické procesy, sdílení tepla a přenos hmoty. V rámci předmětu jsou prohlubovány kvalitativní poznatky přenosových jevů a jejich aplikace při inženýrském modelování s využitím rozměrové analýzy vedoucí k pochopení principů zvětšení měřítka a návrhu aparátů. Předmět má celkovou strukturu, vystiženou seznamem kapitol, ze kterého budou podle konkrétního zadání doktorské práce a podle předchozí průpravy doktoranda vybrána prioritně probíraná témata.

Povinná literatura:

MÍKA, V. Základy chemického inženýrství, Praha: SNTL, 1981. ŠNITA, D. a kol. Příklady a úlohy z chemického inženýrství I, II. Praha: VŠCHT, 2002. McCABE, W.L., SMITH, J.C., HARRIOTT, P. Unit operations of chemical engineering. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1985. FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary principles of chemical processes. 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2005. RICHARDSON, J.F., COULSON, J.M. Coulson & Richardson's chemical engineering. Vol. 1 and 2., Oxford; Boston: Butterworth-Heineman, 2002.

Doporučená literatura:

PERRY, R.H., GREEN, D.W. Perry's chemical engineers' handbook. 8th ed., New York: McGraw-Hill, 2008. BAFRNEC, M., BÁLEŠ, V., LANGFELDER, I., LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava: Malé centrum, 1999. DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava: Malé centrum, 2000 WANKAT, P.C. Separation process engineering. 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hal, 2007. SEADER, J.D., HENLEY, E.J. Separation process principles. 2nd ed. , Chichester ; Hoboken, N.J.: Wiley, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Ústní zkouška, vypracování zadaných příkladů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Látkové a energetické bilancování technologických procesů. Fázové rovnováhy ve vícesložkových a vícefázových soustavách. Aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Mechanika tekutin, proudění v potrubích, čerpání. Dělení dvoufázových směsí, usazování, filtrace. Povrchové jevy, adsorpce, membránové procesy. Sdílení tepla v proudících tekutinách. Sdílení tepla se změnou fáze. Kontaktování fází, disperze, míchání, fluidizace. Protiproudé soustavy výměny tepla a hmoty, destilace, absorpce, extrakce. Soustava voda - vzduch, sušení, chlazení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130003) Chemické a environmentální inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku