9350-3016/01 – Reactor engineering (RI)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFS, USP, FMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to master the procedures for the design and simulation of batch and flow reactors for homogeneous and heterogeneous reactions.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

The aim of the course is to master the procedures for the design and simulation of batch and flow reactors for homogeneous and heterogeneous reactions.

Compulsory literature:

 FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999.  FROMENT, G. F., BISCHOFF, K. B. Chemical Reactor Analysis and Design, Wiley Series in Chemical Engineering, 2010.  LEVENSPIEL, O. The Chemical Reactor Omnibook, Oregon: Corvallis, 1979.

Recommended literature:

 WESTERTERP, K.R., VAN SWAAIJ, W. P. M., BEENACKERS, A. A. C. M., Chemical Reactor Design and Operation, Enschede: Twente University of Technology, 2000.  NAUMAN, E. B. Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale up, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002.  GIANETTO, A., SILVESTON, P. L. Multiphase Chemical Reactors – Theory, Design, Scaleup. Springer-Verlag, 1986.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Oral exam

E-learning

Other requirements

V rámci předmětu studenti vypracují zadané příklady.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základními tématy jsou: Termodynamika chemických reakcí. Tepelný efekt chemické reakce. Gibbsova energie a termodynamická schůdnost. Rovnovážný stupeň přeměny. Elementární reakce v ideálních izotermních reaktorech. Složené reakce. Vsádkové reaktory s proměnným objemem a tlakem. Reaktory s pístovým tokem pro reakce v kapalné a plynné fázi. Ideálně míchané reaktory. Polokontinuální reaktory. Energetická bilance, neizotermní reaktory. Optimální pracovní teplota. Adiabatické reaktory. Vícenásobné ustálené stavy. Výzkum kinetiky chemických reakcí. Makrokinetické a mikrokinetické vlastnosti. Zásady návrhu laboratorního reaktoru. Metody zpracování kinetických dat. Zvětšování měřítka. Reálný tok. Metody diagnostiky hydrodynamiky toku v reálných reaktorech. Distribuce doby prodlení. Modely toku pro reálné trubkové reaktory - laminární a turbulentní tok, axiální disperze, kaskáda ideálních mísičů. Makrotekutina a mikrotekutina, segregační model. Heterogenní katalytické reaktory. Kinetické rovnice pro katalytické reakce. Modely heterogenních katalytických reaktorů. Efektivní faktor. Tlaková ztráta v sypaném loži. Vícefázové reaktory. Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0715D130001) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0715D130001) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0713D070003) Energy Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0713D070003) Energy Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0713D070003) Energy Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0713D070003) Energy Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0715D130001) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0715D130001) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0713D070003) Energy Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0713D070003) Energy Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0715D130001) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0715D130001) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0713D070003) Energy Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0713D070003) Energy Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0715D130001) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0715D130001) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0713D070003) Energy Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0713D070003) Energy Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.