9350-3016/01 – Reaktorové inženýrství (RI)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMT, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení postupů návrhu a simulace vsádkových a průtočných reaktorů pro homogenní a heterogenní reakce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je osvojení postupů návrhu a simulace vsádkových a průtočných reaktorů pro homogenní a heterogenní reakce.

Povinná literatura:

 FOGLER, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall, 1999.  FROMENT, G. F., BISCHOFF, K. B. Chemical Reactor Analysis and Design, Wiley Series in Chemical Engineering, 2010.  Bernauer B., Fíla V., Bernauer M. Aplikovaná reakční kinetika, ČVUT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-908-2.  HORÁK, J., PAŠEK, J. Navrhování průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. Praha: SNTL, 1986.

Doporučená literatura:

 WESTERTERP, K.R., VAN SWAAIJ, W. P. M., BEENACKERS, A. A. C. M., Chemical Reactor Design and Operation, Enschede: Twente University of Technology, 2000.  NAUMAN, E. B. Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale up, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002.  GIANETTO, A., SILVESTON, P. L. Multiphase Chemical Reactors – Theory, Design, Scaleup. Springer-Verlag, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci předmětu studenti vypracují zadané příklady.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základními tématy jsou: Termodynamika chemických reakcí. Tepelný efekt chemické reakce. Gibbsova energie a termodynamická schůdnost. Rovnovážný stupeň přeměny. Elementární reakce v ideálních izotermních reaktorech. Složené reakce. Vsádkové reaktory s proměnným objemem a tlakem. Reaktory s pístovým tokem pro reakce v kapalné a plynné fázi. Ideálně míchané reaktory. Polokontinuální reaktory. Energetická bilance, neizotermní reaktory. Optimální pracovní teplota. Adiabatické reaktory. Vícenásobné ustálené stavy. Výzkum kinetiky chemických reakcí. Makrokinetické a mikrokinetické vlastnosti. Zásady návrhu laboratorního reaktoru. Metody zpracování kinetických dat. Zvětšování měřítka. Reálný tok. Metody diagnostiky hydrodynamiky toku v reálných reaktorech. Distribuce doby prodlení. Modely toku pro reálné trubkové reaktory - laminární a turbulentní tok, axiální disperze, kaskáda ideálních mísičů. Makrotekutina a mikrotekutina, segregační model. Heterogenní katalytické reaktory. Kinetické rovnice pro katalytické reakce. Modely heterogenních katalytických reaktorů. Efektivní faktor. Tlaková ztráta v sypaném loži. Vícefázové reaktory. Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070003) Energetické procesy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070003) Energetické procesy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070003) Energetické procesy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070003) Energetické procesy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070003) Energetické procesy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070003) Energetické procesy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070003) Energetické procesy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070003) Energetické procesy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070003) Energetické procesy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070003) Energetické procesy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.