9350-3019/01 – Technologie ochrany ovzduší (TOO)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: charakterizovat znečišťující plynné a tuhé látky a jejich zdroje vysvětlit základní principy odstraňování jednotlivých znečišťujících látek popsat zařízení, které se pro tyto účely používají orientovat se v legislativě týkající se ochrany ovzduší

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá technologiemi pro snížení plynných a tuhých emisí s důrazem na energetiku, emise z průmyslu a dopravy. Posluchači jsou seznámeni se vznikem emisí a technickými způsoby jejich minimalizace. Předmět má celkovou strukturu vystiženou seznamem kapitol, ze kterých bude podle konkrétního zadání doktorské práce a podle předchozí průpravy doktoranda vybrána prioritně probíraná témata.

Povinná literatura:

VEJVODA, J., MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha, 2002 NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2006. PIK, P. Technologie ochrany ovzduší. CA Publisghing. Sdružení KONEKO, VUSTE APIS Praha 1991. SCHNELLE K. B. Jr., BROWN C. A. Air pollution control technology handbook. Boca Raton: CRC Press, 2002. HORÁK, M. Technika ochrany ovzdušia I. Bratislava, STU v Bratislave, 1996. HORÁK, M. Technika ochrany ovzdušia II. Bratislava, STU v Bratislave, 1994. TILLMAN, A. D. Coal-Fired Electricity and Emissions Control Efficiency and Effectiveness. Butterworth-Heinemann, 2018.

Doporučená literatura:

ČÍK, G., LESNÝ, J. Technológia ochrany ovzdušia. Bratislava, STU v Bratislave, 2011. HEMERKA, J. Odlučování tuhých částic. Praha: ČVUT, 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ochrana ovzduší – základní pojmy, legislativa, mezinárodní úmluvy. Odprašování odpadních plynů. Snižování emisí oxidů síry. Emise oxidů dusíku a technologie pro jejich snižování. Kombinované procesy odsiřování a denitrifikace spalin. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Exhalace v dopravě. Emise v průmyslu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.