9360-0004/01 – Biochemie (BCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy biochemie a biotechnologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět biochemie je zaměřen na seznámení studentů se základy biochemie, objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organismů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organismech. Základní kurs biochemie je doplněn o přehled aplikací poznatků v praxi.

Povinná literatura:

Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, VŠCHT Praha 2004 Vodrážka Z: Biochemie, Academia Praha 1992 Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha 1981 Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992 Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha 1995 Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha 1966 Káš J.: Biochemie životního prostředí, Praha 1996

Doporučená literatura:

Nelson, D.L., Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. W. H. Freeman, 2012. Campbell M., Farrell S. Biochemistry. 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Charakteristika oboru, oblasti výzkumu. Složení a organizace živé hmoty. Základní stavební jednotka živých organismů, biopolymery, principy látkové a energetické přeměny. 2. Peptidy a bílkoviny. Aminokyseliny, struktura, chemické a fyzikální vlastnosti, chiralita, význam aminokyselin, izolace a analýza aminokyselin. 3. Peptidy a bílkoviny. Struktura, sekvence a její určení, biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Klasifikace bílkovin. Izolace bílkovin. Metody studia bílkovin. 4. Nukleové kyseliny. Nukleotidy. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia. 5. Sacharidy. Vlastnosti, rozdělení mosacharidů. Volné monosacharidy a jejich deriváty, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura, chiralita a funkce v organismu. Glykosidy. Glykoproteiny a proteoglykany. Analýza sacharidů. 6. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce v organismu. Neutrální lipidy, vosky, polární lipidy. Steroidy. Struktura a význam biomembrán. 7. Enzymy. Struktura, konfirmace, vlastnosti, klasifikace, názvosloví. Výskyt enzymů. Aktivita. Koenzymy. Aplikovaná enzymologie. 8. Mechanismus a kinetika enzymových reakcí. Faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí. Inhibitory. Další biokatalyzátory. 9. Principy látkové a energetické přeměny v živých systémech. Metabolismus - katabolismus a anabolismus. Biochemické reakce, rovnováha, bioenergetika. 10. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. Fotosyntéza. Transfer elektronů a protonů v dýchacím řetězci. Biologické oxidace. Citrátový cyklus - princip a význam. Spojení citrátového cyklu s dalšími biochemickými ději. Glyoxalátový cyklus. 11. Metabolismus cukrů a lipidů. Glykolysa. Pentosový cyklus. Fermentace. Glukoneogenesa. Metabolismus lipidů. Lynenova spirála. Metabolismus glycerolu. Biosyntéza lipidů. 12. Metabolismus dusíkatých látek – bílkovin, nukleových kyselin, bází, enzymatické štěpení, transaminace, transdeaminace.Degradace aminokyselin. Biosyntéza aminokyselin. 13. Biochemie mikroorganismů. Rozdělení podle zdrojů uhlíku a energie. Mikroorganismy v prostředí. Vliv faktorů životního prostředí na živé organismy. Cykly biogenních prvků v přírodě. Biodegradace, biosorpce. 14.-15. Biochemie v praxi. Potravinářství, fermentační biotechnologie, vznik bioplynu, zpracování rud, biochemické způsoby likvidace odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.