9360-0005/01 – Chemie (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
PEK050 Ing. Věroslava Foldina, Ph.D.
GRY146 Ing. Eva Gryčová
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
ZDR063 Ing. Jana Kupková, Ph.D.
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
MAC737 Ing. Miroslava Macháčková
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SAM124 Ing. Magda Reli, Ph.D.
ROZ127 Ing. Lucia Rozumová
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti o obsahu odborných chemických pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Povinná literatura:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J., Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Vybrané kapitoly z organické chemie. Skripta. VŠB-TUO, Ostrava 2008, 39 stran. ISBN 978-80-248-1930-3. Seidlerová, J., Plachá, D., Otoupalíková, H.: Názvosloví a základní výpočty v chemii, 2. upr. vydání, VŠB-TUO, 2011, 130 s. ISBN 978-80-248-2508-3.

Doporučená literatura:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu výpočtových cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: A) Obecná chemie 1. Úvod do studia chemie 2. Skupenské stavy hmoty a disperzní soustavy 3. Základy termodynamiky a interakce mezi látkami 4. Struktura atomu 5. Molekula a chemická vazba 6. Chemické reakce 7. Základy elektrochemie C) Anorganická chemie 1. Periodický zákon D. I. Mendělejevova a jeho důsledky pro chemické a fyzikální vlastnosti prvků. 2. Fyzikální a chemická charakteristika základních nekovů; vodík, kyslík, vzácné plyny, halogeny, dusík a jejich významné sloučeniny (např. voda. 4. Fyzikální a chemická charakteristika kovů, výskyt, základní postupy přípravy čistých kovů. Základní železné a neželezné kovy a jejich slitiny. C) Organická chemie 1. Základní pojmy (definice, stavba organických sloučenin, chemická vazba, základy chemického názvosloví organických sloučenin). 2. Nasycené a nenasycené uhlovodíky (alkany, cykloalkany). 3. Aromatické uhlovodíky. 4. Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, kyslíkaté, dusíkaté a sirné deriváty). 5. Makromolekulární látky (základní definice, přírodní makromolekulární látky, syntetické makromolekulární látky jejich příprava, zpracování a použití). D) Zákonitosti koroze materiálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Využití teoretických poznatků Jiný typ úlohy 20  12
                Výpočty v chemii Písemka 25  13 2
        Zkouška Zkouška 55  22 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní