9360-0005/02 – Chemie (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti o obsahu odborných chemických pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Povinná literatura:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J., Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Vybrané kapitoly z organické chemie. Skripta. VŠB-TUO, Ostrava 2008, 39 stran. ISBN 978-80-248-1930-3. Seidlerová, J., Plachá, D., Otoupalíková, H.: Názvosloví a základní výpočty v chemii, 2. upr. vydání, VŠB-TUO, 2011, 130 s. ISBN 978-80-248-2508-3.

Doporučená literatura:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Control tests during the semester.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další podmínky absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: I. Úvod do studia chemie a makroskopické vlastnosti látek • hmota a základní pojmy • skupenské stavy látek • disperzní soustavy II. Mikroskopické vlastnosti látek • struktura atomu • chemická vazba a vlastnosti molekuly • chemické reakce • základy elektrochemie III. Anorganická chemie • Mendělejevův periodický zákon a jeho důsledky • fyzikální a chemické charakteristiky vybraných prvků a jejich sloučenin VI. Základy organické chemie • základy tvorby názvosloví a chemické reakce organických látek • uhlovodíky a deriváty uhlovodíků • makromolekulární látky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku