9360-0005/03 – Chemie (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA0147 RNDr. Dalibor Blažek, Ph.D.
PIK012 doc. Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
PEK050 Ing. Věroslava Foldina, Ph.D.
GRY146 Ing. Eva Gryčová
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
ZDR063 Ing. Jana Kupková, Ph.D.
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAR0519 Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
MAT27 prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SAM124 Ing. Magda Reli, Ph.D.
ROZ127 Ing. Lucia Rozumová
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
CIH050 Ing. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti o obsahu odborných chemických pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Povinná literatura:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J., Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Vybrané kapitoly z organické chemie. Skripta. VŠB-TUO, Ostrava 2008, 39 stran. ISBN 978-80-248-1930-3. Seidlerová, J., Plachá, D., Otoupalíková, H.: Názvosloví a základní výpočty v chemii, 2. upr. vydání, VŠB-TUO, 2011, 130 s. ISBN 978-80-248-2508-3.

Doporučená literatura:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy z názvosloví a chemických výpočtů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další podmínky absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: I. Úvod do studia chemie a makroskopické vlastnosti látek • hmota a základní pojmy • skupenské stavy látek • disperzní soustavy II. Mikroskopické vlastnosti látek • struktura atomu • chemická vazba a vlastnosti molekuly • chemické reakce • základy elektrochemie III. Anorganická chemie • Mendělejevův periodický zákon a jeho důsledky • fyzikální a chemické charakteristiky vybraných prvků a jejich sloučenin VI. Základy organické chemie • základy tvorby názvosloví a chemické reakce organických látek • uhlovodíky a deriváty uhlovodíků • makromolekulární látky.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní