9360-0008/01 – Pojivové systémy (PS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR486 Ing. Veronika Horáková
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o výrobě anorganických pojiv, o procesech probíhajících při jejich tuhnutí a tvrdnutí. V rámci cvičení studenti získají přehled o metodách studia chemického a fázového složení vzorků pojiv, o hodnocení jejich texturních parametrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na přehled anorganických pojivových systémů běžných ve stavebním průmyslu. Studenti získají přehled o výrobě anorganických pojiv, o procesech probíhajících při jejich tuhnutí a tvrdnutí. V rámci cvičení studenti získají přehled o metodách studia chemického a fázového složení vzorků pojiv, o hodnocení jejich texturních parametrů.

Povinná literatura:

HEWLETT, P. Lea's Chemistry of Cement and Concrete. published by Elsevier Ltd., 2004, 1035p, ISBN 0-7506-6256-5. TAYLOR, H.F.W. Cement Chemistry. 2nd edition, published, London: Thomas Telford Publishing, 1997, 459 p., ISBN 0-7277-2592-0.

Doporučená literatura:

Keramický zpravodaj (časopis-periodikum), Ceramics-Silikáty (časopis-periodikum), Cement and Concrete Research (časopis-periodikum).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do studia. Charakteristika pevné fáze. 2. Metody pro stanovení velikosti částic. 3. Chemická a fázová analýza. RTG fluorescenční spektroskopie, RTG prášková difrakční analýza, Infračervená spektroskopie, termická analýza. 4. Termodynamické rovnováhy. 5. Fázové diagramy. Uplatnění, značení a základní vlastnosti. Krystalizační dráhy a související jevy. Hlavní typy izobarických diagramů. 6. Vápna, výroba, charakterizace a vlastnosti. Mechanismus reakce CaO s H2O, tvrdnutí vápna. 7. Sádrová pojiva. Soustava CaSO4-H2O. Mechanismus zpevňování sádrových pojiv, hlavní děje při tuhnutí a tvrdnutí. 8. Cement. Třísložkový systém CaO-SiO2-Al2O3. Dělení cementů, výroba. 9. Chemické vs. fázové složení slínku. Binární fázové diagramy SiO2-CaO, SiO2-Al2O3, ternární diagram SiO2-CaOAl2O3. Slínkové minerály. 10. Hydratace slínkových minerálů, hydratace Portladského cementu. Póry v zatvrdlém cementovém kameni. 11. Latentně hydraulické látky. Alkalické aktivátory, pucolány, stanovení pucolánové aktivity. 12. Granulovaná vysokopecní struska, popílek, jejich charakterizace a alkalická aktivace. 13. Metakaolín a další tepelně upravené jílové minerály, jejich charakterizace a alkalická aktivace. 14. Speciální cementy. Cvičení: 1. Opakování základních chemických výpočtů. 2. Termodynamické výpočty. 3. Měření velikosti částic, stanovení specifického povrchu. 4. Termická analýza. Stanovení ztráty žíháním, sušením. 5. RTG fluorescenční analýza. 6. Elektronová mikroskopie a mikroanalýza. 7. Referáty studentů na téma : Vápno a sádra (výrobci, produkty na trhu). 8. Infračervená spektroskopie, Ramanova mikroskopie. 9. Referáty studentů na téma: Cement. 10. Interpretace fázových diagramů dvousložkových soustav. Krystalizace a tání. 11. Skenovací elektronová mikroskopie. 12. Rentgenová difrakční analýza práškových vzorků stavebních pojiv. 13. Vyhodnocování fází z naměřených rtg difrakčních záznamů. 14. Opakování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku