9360-0011/01 – Rentgenová difrakční analýza (RDA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Rentgenová difrakční analýza definuje a popisuje základní pojmy z krystalochemie a rentgenostrukturní analýzy. Absolvováním předmětu získává student přehled o možnostech a aplikacích rentgenové difrakční analýzy jako metody identifikace látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen především na detailnější poznatky o metodách rtg. difrakční analýzy, ale je doplněn také současnými poznatky o krystalických látkách, které jsou zmíněnými metodami analyzovány. Je rozdělen do následujících tématických okruhů: Krystal, krystalová struktura, krystalová mřížka, symetrie uspořádání struktur, atomová struktura krystalů, rentgenové záření, teorie difrakce, rentgenografické difrakční metody, kvalitativní a kvantitativní analýza, určování mřížkových parametrů, vliv neuspořádanosti struktury a velikosti krystalů na difrakční obraz, praktické aplikace analýzy materiálů uvedenými metodami.

Povinná literatura:

Čech Barabaszová K., Mamulová Kutláková K., Holešová S., Ritz M., Simha Martynková G.: Vybrané instrumentální metody analýzy maateriálů a nanomateriálů, Brno 2012. ISBN 978-80-7204-810-6

Doporučená literatura:

Chojnacki J.: Základy chemické a fyzikální krystalografie, Academia, 1979. Valvoda V., Polcarová M., Lukáč P.: Základy strukturní analýzy, Karolinum, UK Praha, 1992. Kraus I.: Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha, 1993. Kraus I.: Úvod do strukturní rentgenografie, Academia, Praha, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je rozdělen do následujících tematických okruhů: 1. Úvod, historie a základní pojmy (definice krystalu, mřížka, mřížkové parametry, Millerovy indexy, pseudosymetrie, krystalografické soustavy, typy buněk, reciproká mříž). 2. Symetrie uspořádaných struktur (operace, prvky, grupy), maticové reprezentace. 3. Bodová a prostorová symetrie, stereografická projekce, symbolika. 4. Základy krystalochemie, krystalizační procesy, poruchy v krystalech. 5. Rentgenové záření (vlastnosti, zdroje, druhy, interakce záření s látkou). 6. Teorie difrakce (Braggova rovnice, Laueho rovnice, Ewaldova konstrukce), strukturní faktory. 7. Monokrystalové difrakční metody. 8. Práškové difrakční metody. 9. Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. 10. Indexace a určování mřížkových parametrů. 11. Aplikace rentgenostrukturní analýzy (charakterizace připravených vzorků). Cvičení: 1. Výpočet mezirovinné vzdálenosti d a výpočet mřížkových parametrů. 2. Stanovení velikosti krystalitu. 3. Vyhodnocení oscilačních snímků, indexace. 4. Měření na práškovém difraktometru INEL. Příprava vzorku, seznámení se systémem, pořízení difraktogramu, základní vyhodnocení. 5. Měření pomocí rentgenového práškového difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS). Kvalitativní fázová difrakční analýza, pro identifikaci přítomných fází bude použita databáze PDF-2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data), obsahující 163 835 fází.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2010/2011 letní