9360-0011/01 – X-ray Diffraction Analysis (RDA)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits6
Subject guarantordoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 10+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course introduces students to basic concepts of crystallochemistry and X-ray Diffraction Analysis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Obsah předmětu je zaměřen především na detailnější poznatky o metodách rtg. difrakční analýzy, ale je doplněn také současnými poznatky o krystalických látkách, které jsou zmíněnými metodami analyzovány. Je rozdělen do následujících tématických okruhů: Krystal, krystalová struktura, krystalová mřížka, symetrie uspořádání struktur, atomová struktura krystalů, rentgenové záření, teorie difrakce, rentgenografické difrakční metody, kvalitativní a kvantitativní analýza, určování mřížkových parametrů, vliv neuspořádanosti struktury a velikosti krystalů na difrakční obraz, praktické aplikace analýzy materiálů uvedenými metodami.

Compulsory literature:

Frank H. Chung and Deane K. Smith: Industrial Applications of X-Ray Diffraction, Taylor & Francis Group, 2000. ISBN: 0-8247-1992-1

Recommended literature:

BISH, D. L., POST, J. E.: Eds. Modern Powder Diffraction, Reviews in Miner.Vol. 20, Washington, D.C., 1989. BLOSS, F. D: Crystallography and Crystal, Chemistry.- Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

For this subject are not the requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Content 1. Introduction- history, basic terms (definition of crystal, lattice types, Miller's indexes, crystallographic systems, minimal symmetry rules, reciprocal lattice). 2. Point symmetry, stereographic projection. 3. Group theory, crystallographic group of symmetry, symbols. 4. Matrix representation of symmetry operations. 5. Space group of symmetry; symbols, graphical illustration. 6. Crystallochemistry, crystallization processes, types of structure defects, crystal structure and chemical bond. 7. X-ray; principle, formation, forms, properties, registration, interaction with matter. 8. Diffraction of X-rays; Laue and Bragg equations; structural factor F (hkl). 9. X-ray diffraction methods, classification based on Ewald's scheme, Laue, Debye Scherrer, powder methods. 10. Powder diffractometers, indexation of powder patterns records, focusing methods, practical applications of powder methods. 11. Single crystal techniques; Weissenberg and precession method, types of diffractometers, complete X-ray analysis of crystal compounds.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner