9360-0014/02 – Analytical chemistry of wastes (ACHOM)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
JON0025 Ing. Jan Jonáš
KEL0005 Eva Kelnarová
TES118 Ing. Ivana Kotlařová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
ROZ127 Ing. Lucia Rozumová
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students can be able define the analytical process to determination of inorganic and organic pollutants monitored in waste according the waste legistaltion.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět seznámí posluchače se základními znalostmi chemie odpadů, vybranými kapitolami toxikologie a metodami hodnocení odpadních materiálů. V návaznosti na tyto informace předmět dále zahrnuje kapitoly o odběru, uchovávání a transportu vzorku a o jeho fyzikální a chemické úpravě. Další část je zaměřena na základy chemické kvalitativní analýzy a chemic-ké kvantitativní metody - gravimetrické a volumetrické metody. V závěru bude proveden pře-hled v praxi nejčastěji používaných instrumentálních metod chemické analýzy.

Compulsory literature:

Higson. S., P., J. Analytical Chemistry Oxford University Press, 2005. ISBN-10: 0-19-850289-3.

Recommended literature:

Hage D.: Analytical Chemistry and Quantitative Analysis, Pearson Education, 2010. ISBN: 9780321706805.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

For this subject other requirements for student are not determined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Basic chemistry of waste materials. Basic inorganic and organic pollutants, chemical and physical properties. Methods of waste evaluation. - Introduction to analytical chemistry. Basic concepts of analytical chemistry. - Chemical reactions used in analytical chemistry, chemical equilibrium basic chemical reaction such as protolytic, precipitation, atc. - The procedure for chemical analysis. Sampling of liquid, gaseous and solid wastes. transport and storage of the sample. - Physical and chemical methods of sample preparation for inorganic analysis. - Qualitative inorganic analysis. - Bases methods of quantitative inorganic analysis, gravimetric and volumetric methods of quantitative analysis. - Basic instrumental techniques in inorganic analysis. - Procedures of sample preparation in organic analysis. - Methods of quantitative and qualitative analysis of organic analysis. - Basic instrumental techniques in organic analysis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination 55  25
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2014/2015 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2013/2014 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2012/2013 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner