9360-0014/02 – Analytická chemie odpadních materiálů (ACHOM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
JON0025 Ing. Jan Jonáš
KEL0005 Eva Kelnarová
TES118 Ing. Ivana Kotlařová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
ROZ127 Ing. Lucia Rozumová
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu by měl umět navrhnout analytickou metodu pro stanovení anorganických a organických polutantů sledovaných z hlediska zákona o odpadech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznámí posluchače se základními znalostmi chemie odpadů, vybranými kapitolami toxikologie a metodami hodnocení odpadních materiálů. V návaznosti na tyto informace předmět dále zahrnuje kapitoly o odběru, uchovávání a transportu vzorku a o jeho fyzikální a chemické úpravě. Další část je zaměřena na základy chemické kvalitativní analýzy a chemic-ké kvantitativní metody - gravimetrické a volumetrické metody. V závěru bude proveden pře-hled v praxi nejčastěji používaných instrumentálních metod chemické analýzy.

Povinná literatura:

Seidlerová J. a kol. Analytická chemie odpadů, Skripta VŠB – TUO, Ostrava 2005.

Doporučená literatura:

Šrámek, V., Kosina L. Analytická chemie, FIN, Olomouc 1996. Holzbechr, Z., Churáček, J. Analytická chemie, SNTL, Praha 1987. Zýka, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. Tomík, B., Poljak, R., Jirkovský, R. Analytická chemie pro hutníky, SNTL/ALFA, Praha 1988. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, INFORMATORIUM, Praha 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy chemie odpadních materiálů. Základní anorganické a organické polutanty, je-jich chemické a fyzikální vlastnosti 2. Metody hodnocení odpadů. 3. Úvod do studia analytické chemie (význam a postavení analytické chemie, obsah analy-tické chemie). Základní pojmy analytické chemie. 4. Chemické reakce využívané v analytické chemii. chemické rovnováhy - protolytické, srážecí, komplexometrické, oxidačně redukční. 5. Postup chemické analýzy. Postup odběru vzorků kapalného, plynného a tuhého skupenství. Transport a uchovávání vzorku před analýzou. 6. Fyzikální a chemické metody úpravy vzorku v anorganické analýze. 7. Základy kvalitativní analytické chemie. Důkazové reakce kationů a anionů. 8. Gravimetrické metody kvantitativní analýzy. Základní pojmy a vztahy, principy stanovení. 9. Volumetrické metody kvantitativní analýzy. Základní pojmy a vztahy, metody indikace bodu ekvivalence, titrační křivky. 10. Neutralizační, srážecí, oxidačně redukční a komplexometrické metody, příklady stanovení. 11. Základní instrumentální techniky v oblasti anorganické analýzy 12. Základní postupy úpravu vzorku v oblasti organické analýzy. 13. Metody kvantitativní a kvalitativní analýzy v oblasti organické analýzy. 14. Základní instrumentální techniky v oblasti organické analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  25 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.