9360-0103/05 – Fyzikální chemie (CH-F)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA321 Ing. Dominik Hlaváč
TES118 Ing. Ivana Kotlařová
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen definovat a charakterizovat obsah fyzikální chemie jako vědecké disciplíny, zná základní fyzikálně-chemické zákony. Získá dovednosti v popisu chemických dějů z termodynamického a kinetického hlediska. Dokáže své znalosti aplikovat při řešení konkrétních zadání chemických dějů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí fyzikální chemie, které studenti budou rozvíjet v dalších navazujících předmětech, jako např. analytická chemie, úvod do kvantové fyziky a chemie a předměty zaměřené na přípravu nanomateriálů. Hlavní důraz je kladen na získání znalostí chemické termodynamiky, rovnováh v systémech neelektrolytů i elektrolytů, rovnováh homogenních i heterogenních chemických reakcí. Druhá stěžejní část se věnuje popisu kinetiky a teorií mechanismu chemických reakcí.

Povinná literatura:

ATKINS, P., W., Paula, J.: Fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2013, ISBN 978-80-7080-830-6. NOVÁK, J. a kol. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2000. BARTOVSKÁ, L. a kol. Příklady z fyzikální chemie I a II.Vysoká škola chemicko- technologická, Praha, 2002. ATKINS, P., W., Paula, J.: Atkin´s Physical Chemistry. Oxford UP 2003, ISBN 0198792859.

Doporučená literatura:

BRDIČKA, R., DVOŘÁK, J. Základy fyzikální chemie, Academia, Praha 1977. BALL, D., W. Physical Chemistry, Benjam. Cumm., 2005. ISBN 0534266584. BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, 3. přep. a rozšíř. vyd. Vys. škola chem.technolog., Praha 1999. MOORE, W., J. Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracuje seminární práci s aplikací termochemických výpočtů dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je rozdělen do několika základních bloků - Úvod, hmota a její makroskopické vlastnosti. - Termodynamika, základní termodynamické zákony a jejich důsledky. - Termodynamika plynů kapalina pevných látek. - Termodynamika jednosložkové a vícesložkové soustavy. - Chemická termodynamika. - Rovnováhy v soustavách neelektrolyů a elektrolytů. Popis rovnováhy chemických reakcí. - Rovnováhy na fázovém rozhraní. - Chemická kinetika, popis rychlosti chemických dějů, mechanismy chemických dějů. Homogenní a heterogenní procesy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 100 % účast na testech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku