9360-0104/01 – Laboratorní cvičení z fyzikální chemie (FCHLC)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
RAJ0026 Mgr. Ing. Hana Rajhelová
VIL0012 Ing. Petra Vilímová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu cvičení studenti získají schopnosti nalézt vhodnou metodu pro měření vybraných fyzikálně-chemických veličin, cvičení vedou k pochopení principů vybraných metod a získání dovednosti v oblasti interpretace naměřených dat.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Laboratorní cvičení z fyzikální chemie v praktické rovině doplňuje předmět Chemie II - Fyzikální chemie. V rámci laboratorních cvičení budou studenti seznámeni s bezpečností práce v chemických laboratořích a budou absolvovat měření v následujících tématických okruzích: • Měření hustoty kapalných a pevných látek a povrchového napětí kapalin. • Měření viskozity, závislost viskozity na teplotě. • Stanovení parciálních molárních objemů. • Měření tepelné kapacity tuhých látek. • Charakterizace fázových rovnováh v tří-složkové soustavě. • Extrakce, stanovení rozdělovacího koeficientu. • Stanovení molární hmotnosti látek pomocí ebulioskopických a kryoskopických měření. • Měření vodivosti elektrolytů a její závislost na teplotě a koncentraci. • Stanovení disociační konstanty slabých kyselin a stanovení součinu rozpustnosti z vodivostních měření. • Stanovení molárního absorpčního koeficientu. Měření energie zakázaného pásu práškových polovodičů. • Rychlost chemických reakcí, stanovení rychlostní konstanty reakce pseudoprvního řádu.

Povinná literatura:

Návody vypracované pedagogy vyučujícími předmět. MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. Přeložil Čestmír ČERNÝ, přeložil Alexandr SCHÜTZ. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979. KOLÁŘOVÁ, Helena, Vít ŠEDIVÝ a Radek ŠULC. Základy fyzikální chemie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004dotisk. ISBN 80-01-02634-5.

Doporučená literatura:

ŠOBR, Josef. Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Vyd. 6., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-445-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hustota látek (kapalin a pevných látek), povrchové napětí kapalin, viskozita. 2. Měrná tepelná kapacita, spalné teplo, rozpouštěcí teplo. 3. Extrakce, rozdělovací koeficient. 4. Ebulioskopie, kryoskopie. 5. Parciální molární veličiny. 6. Elektrolýza, vodivost elektrolytů. 7. Disociační konstanta, součin rozpustnosti. 8. Rychlostní konstanta, aktivační energie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní