9360-0106/01 – Základní výpočty v chemii (ZV)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětuIng. Sylva Holešová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Sylva Holešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání schopnosti provádět chemické výpočty s různým stupněm obtížnosti. Základní výpočty v chemii budou studenti dále používat v ostatních předmětech studijního programu Nanotechnologie zaměřených na chemii, např. v analytické chemii, fyzikální chemii, v chemických laboratořích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání schopnosti provádět chemické výpočty s různým stupněm obtížnosti. Základní výpočty v chemii budou studenti dále používat v ostatních předmětech studijního programu Nanotechnologie zaměřených na chemii, např. v analytické chemii, fyzikální chemii, v chemických laboratořích. Seminář má za cíl doplnit přednášky z Obecné a anorganické chemie.

Povinná literatura:

FLEMR, Vratislav. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. přepr. a oprav.vy. Praha: VŠCHT, 2001. ISBN 978-80-7080-435-3. SEIDLEROVÁ, Jana, Daniela PLACHÁ a Hana OTOUPALÍKOVÁ. Názvosloví a základní výpočty v chemii. 2., upr. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2508-3. TRŽIL, Jan, Václav SLOVÁK a Jaroslav ULLRYCH. Příklady z chemie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. ISBN 80-248-0491-3.

Doporučená literatura:

KOSTURA, Bruno a Miloslava GREGOROVÁ. Příklady z chemie pro bakalářské obory. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0564-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Názvosloví symboly a názvy prvků, oxidační čísla, základní pojmy a názvoslovné principy, názvy iontů, binárních sloučenin, pseudobinárních sloučenin, kyselin, solí kyselin, krystalohydráty 2. Názvosloví isopolykyseliny, peroxokyseliny, thiokyseliny a jejich soli, koordinační sloučeniny 3. Základní pojmy a veličiny fyzikálně chemické veličiny, molární hmotnost, látkové množství, molární objem, hmotnost atomů, iontů, počet částic atd. 4. Složení soustav I hmotnostní, molární a objemové zlomky, přepočty mezi hmotnostním a molárním zlomkem 5. Složení soustav II hmotnostní zlomek prvku ve sloučenině, koncentrace látkového množství 6. Příprava a ředění roztoků – látkové bilance v roztocích příprava, úprava složení a směšování roztoků 7. Chemické rovnice zápis a vyčíslování reakce beze změny oxidačních čísel, zápis rovnice v iontovém tvaru 8. Oxidace a redukce zápis a vyčíslování oxidačně redukční rovnice, včetně zápisu v iontovém tvaru 9. Stechiometrické výpočty I látkové bilance při chemických dějích 10. Stechiometrické výpočty II látkové bilance při chemických dějích - pokračování 11. Stavová rovnice ideálního plynu fyzikální stav plynu, zákony izotermický, izobarický, izochorický, stavová rovnice ideálního plynu, soustavy plynných směsí 12. Termochemie standardní slučovací a spalná tepla, výpočet standardního reakčního tepla, termochemické zákony 13. Roztoky elektrolytů, výpočet pH disociace, rovnovážná koncentrace látkového množství iontu, teorie kyselin a zásad, iontový součin vody, výpočet pH 14. Zápočtový písemný test v zápočtovém týdnu probíhá kontrola studia pomocí písemného testu, který je součástí bodového hodnocení předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  41 3
Rozsah povinné účasti: V průběhu semestru jsou znalosti studenta přezkoumány třemi kontrolními testy s celkovým bodovým hodnocením 35 bodů. Na závěr semestru student píše test zápočtový s maximálním bodovým hodnocením 50 bodů, přičemž minimálně musí obdržet za tento test 25 bodů. Zápočet student získává po splnění výše uvedených podmínek, kdy celkově za všechny čtyři testy musí získat minimálně 41 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní