9360-0120/02 – Organická a makromolekulární chemie (CHII)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních vědomostí v oboru organické a makromolekulární chemie s důrazem na základní reakční mechanismy organických sloučenin a přehledu vlastností organických látek, doplněných o přehled technicky významných zástupců.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou posluchači seznámení se základními reakcemi, vybranými organickými sloučeninami, jejich vlastnostmi a použití. V další část předmětu bude věnována základům makromolekulární chemie, konkrétně metodám přípravy a přehledu základních typů polymerů. Předmět tedy tvoří nezbytný základ pro studium organických a polymerních nanostruktur v dalším ročníku.

Povinná literatura:

SVOBODA, J.: Organická chemie I. Praha, VŠCHT, 2005. 291 p. ISBN 80-7080-561-7. McMURRY J.: Organická chemie. Praha, VŠCHT, 2007. 1270 p. ISBN: 978-80-7080-637. PROKOPOVÁ, I.: Makromolekulární chemie. Praha, VŠCHT, 2005. 207 p. ISBN 80-7080-554-4. McMURRY J. Organic Chemistry. Volume 1-2, 2008, 2010.

Doporučená literatura:

ČERVINKA, O., DĚDEK, V., FERLES, M.: Organická chemie. SNTL, Praha, 1980. CLAYDEN, J., GREEVES, N., WARREN, S.: WOTHERS, P. Organic Chemistry. New York, Oxford University Press, 2001. 1512 p. ISBN 0-19-850346-6. KUČERA, M.: Makromolekulární chemie. Synthesa molekul. Brno, VUTIUM, 1999. 157 p. ISBN 80-214-1330-1. DUCHÁČEK, V.: Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. Praha, VŠCHT, 1999 (2004 dotisk). ISBN 80-7080-265-0. VODRÁŽKA, Z.: Biochemie. Praha, Scientia, s r.o., 1998. 161 p. ISBN 80-7183-083-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test ze znalostí názvosloví a reakčních mechanismů

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do organické chemie: organické sloučeniny, struktura organických sloučenin, vazby v organických látkách, stereochemie, názvosloví organických sloučenin, typy vzorců, klasifikace organických sloučenin. 2. Uhlovodíky: alkany a cykloalkany, alkeny a cykloalkeny, alkyny, aromatické uhlovodíky–názvosloví, struktura, fyzikální vlastnosti, reaktivita, reakce, výskyt, získávání. 3.Deriváty uhlovodíků a heterocyklické sloučeniny: přehled derivátů, halogenderiváty, hydroxyderiváty, karbonylové a karboxylové sloučeniny, dusíkaté a sirné deriváty, organokovové sloučeniny–názvosloví, struktura, fyzikální vlastnosti, reaktivita, reakce, výskyt, získávání. 4. Úvod do makromolekulární chemie: základní pojmy, charakteristika makromolekulárních látek, látek, struktura a vlastnosti polymerů. nomenklatura polymerů, molekulová hmotnost polymerů, vliv molekulových hmotností na vlastnosti polymerů, konstituce polymerů, fyzikální stavy polymerů. 5. Syntézy polymerů: typy polymerace, mechanismy polymerací, monomery, iniciace a katalýza, propagace, podmínky propagace, kopolymerace, terminace, inhibitory. 6. Přehled syntetických polymerních materiálů: rozdělení, struktura, vlastnosti, aplikace polymerních materiálů, stárnutí a zpracování polymerů, změny chemické struktury a jejich vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti. 7. Struktura a vlastnosti přírodních polymerů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 90 % účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní