9360-0122/04 – Analytická chemie (CH-AN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
MIK39 Ing. Barbora Thomasová, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat přehled o základních metodách chemické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává přehled metod chemické analýzy materiálů. Vedle obecných základů analytické chemie a základních metod, bude pozornost věnována zejména instrumentálním metodám. Studenti budou seznámeni se základy spektrálních, elektrochemických a separačních metod. Pozornost bude věnována aplikacím při analýze chemického složení materiálů.

Povinná literatura:

HOLZBECHER, Záviš a Jaroslav CHURÁČEK. Analytická chemie. Praha: SNTL, 1987. KENKEL, John. Analytical Chemistry for Technicians. Boca Raton: CRC Press, 2002. ISBN 978-1-4398-8105-7.

Doporučená literatura:

ZÝKA, Jaroslav a kolektiv. Analytická příručka. 1. a 2. díl. Praha: SNTL, 1988. GARAJ, Juraj a kolektiv. Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. Bratislava: ALFA, 1977. ŠTULÍK, Karel a kolektiv. Analytické separační metody. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0852-9. KELLNER, R., MERMET, M., OTTO, M. and WIDMER, H. M. Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. ISBN 3-527-28881-3. PRAUS, Petr, Václav DOMBEK a Zdeněk KLIKA. Základy analytické chemie. Ostrava: ES VŠB-TU, 2000. KLIKA, Zdeněk. Z a Petr PRAUS. Analytická chemie I. Ostrava: ES VŠB-TU, 2002. POPL, Milan a kolektiv. Instrumentální analýza. Praha: SNTL, 1986. SOMMER, Lumír. Základy analytické chemie I. Brno: VUTIUM, 1998. ISBN 80-214-1300-X. SOMMER, Lumír. a kolektiv. Základy analytické chemie II. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1742-0. TOMÁŠEK, Vladimír, Viktor KANICKÝ a kol. Zásady a možnosti analýzy anorganických látek. Český Těšín: 2THETA, 2014. ISBN 978-80-260-7238-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, odběr vzorků, příprava vzorků k analýze. 2. Vážková analýza. 3. Odměrná analýza. 4. Úvod do spektrálních metod. Rentgenová spektrální analýza. 5, Rentgenová fluorescenční spektrometrie. 6. Atomová emisní spektroemetrie. 7. Atomová absorpční spektrometrie. 8. Molekulová absorpční spektrometrie 9. Úvod do elektrochemických metod. Konduktometrie, potenciometrie.. 10. Voltamperometrie 11. Elektrogravimetrie a coulometrie 12. Úvod do separačních metod. Extrakce, destilace, membránové separace. 13. Elektromigrační metody 14. Hmotnostní spektrometrie. Radioanalytické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku