9360-0123/03 – Laboratorní cvičení z analytické chemie (LACH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuRNDr. Hana OtoupalíkováGarant verze předmětuRNDr. Hana Otoupalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
MIK550 Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
MIR0007 Ing. Martina Mirošová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
CIH050 Ing. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
TOM90 Ing. Šárka Tomisová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s postupy vybraných analytických metod. Absolvent bude schopen provést analýzu materiálu vybranými postupy chemické analýzy, určit základní metodu analýzy daného analytu anorganického původu.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti si prakticky vyzkoušejí základní analytické metody vážkové a odměrné analýzy a vybrané elektrochemické a spektrální metody.

Povinná literatura:

BENÁTSKÁ, L.: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999. KLIKA, Z., PRAUS, P.: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. Návody k jednotlivým laboratorním cvičením. KENKEL, J., Analytical Chemistry for Technicians, Third Edition CRC 2002.

Doporučená literatura:

SOMMER, L.: Základy analytické chemie I, VUTIUM, Brno, 1998. SOMMER, L.: Základy analytické chemie II, VUTIUM, Brno, 2000. KEALEY, David a Peter J. HAINES. Analytical chemistry. Oxford: BIOS, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní výpočty v analytické chemii - Vyhodnocování výsledků analýz - Vážkové stanovení síranů - Titrační stanovení - Potenciometrická titrace s iontově selektivní elektrodou - Měření pH a měrné vodivosti - Spektrofotometrické stanovení v UV/VIS oblasti - Turbidimetrické stanovení zákalu - Stanovení As metodou průtokové coulometrie - Atomová absorpční spektrometrie - Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - Rentgenová fluorescenční spektrometrie

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.