9360-0124/01 – Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic (Nano II)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o technologiích přípravy nanočástic, oblastech výzkumu a vývoje nových typů a vlastností nanočástic a seznámí se s jejich praktickým využitím.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na přehled postupů přípravy nanočástic. Hlavní důraz je kladen na přípravu nanočástic na bázi anorganických sloučenin, zmíněny jsou postupy přípravy anorganických a organických nanočástic pomocí biologických postupů. Pozornost je věnována biologickým účinkům nanočástic na lidský organismus.

Povinná literatura:

HOSOKAWA, Masuo, NAITO, Makio, YOKOYAMA, Toyokazu and Kiyoshi NOGI. Nanoparticle Technology Handbook. Elsevier, 2017. ISBN 9780444563682. SUGIMOTO, Tadao, ed. Fine Particles, Synthesis, Characterization and Mechanism of Growth. Marcel Dekker, New York, 2000. ISBN 0842700015. AUERLEIN, Edmund et. al, ed. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation. Wiley-VCH, 2009, ISBN 3527318054.4. RAO, C.N.R, ed. The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Willey-VCH Weinheim, 2008. ISBN 3527306862.

Doporučená literatura:

NALWA, Hari Singh, ed. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, ISBN 1588830012, 2004. NALWA, Hari Singh, ed. Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000, ISBN 0125137605. BHUSHAN, Bharat, ed. Handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, ISBN 3642025250. RAO, C.N.R, ed. The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Willey-VCH Weinheim, 2008. ISBN 3527306862.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce Test Laboratorní práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. 2. Nanočástice - definice. 3. Technologie přípravy nanočástic. 4. Fyzikálně-chemické aspekty přípravy nanomateriálů, nanočástic. 5. Chemické reakce přípravy nanomateriálů, nanočástic. 6. Příprava nanočástic v pevném prostředí. 7. Metody mechanické přípravy nanočástic. 8. Ultrazvukové techniky. Kontrolní test. 9. Příprava nanočástic z plynného a kapalného prostředí. 10. Příprava nanočástic z kapalného prostředí. 11. Bionanotechnologie. 12. Nanobiotechnologie. 13. Metody přípravy hybridních nanočástic. 14. Zvaná přednáška. Náplň cvičení: Cvičení jsou v průběhu semestru realizovány formou dvouhodinových bloků. 1.-2. Úvod do cvičení. Seminární práce - zadání. Bezpečnost práce v laboratoři. 3.-12. Teoretické aspekty přípravy nanočástic metodami: sol-gel, srážecími/precipitačními, mechanochemickými, ultrazvukové syntézy, hydrotermální syntézy a biosyntézy. Teoretické a praktické výpočty. 13.-14. Prezentace semestrálních prací studentů. Konzultace. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální práce Semestrální projekt 20  10 1
                Semestrální protokol Projekt 20  10 1
        Zkouška Zkouška 60 (60) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti: 95 % účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní