9360-0124/02 – Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic (Nano II)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o technologiích přípravy nanočástic, oblastech výzkumu a vývoje nových typů a vlastností nanočástic a seznámí se s jejich praktickým využitím.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na přehled postupů přípravy nanočástic. Hlavní důraz je kladen na přípravu nanočástic na bázi anorganických sloučenin, zmíněny jsou postupy přípravy anorganických a organických nanočástic pomocí biologických postupů. Pozornost je věnována biologickým účinkům nanočástic na lidský organismus.

Povinná literatura:

HOSOKAWA, Masuo, NAITO, Makio, YOKOYAMA, Toyokazu and Kiyoshi NOGI. Nanoparticle Technology Handbook. Elsevier, 2017. ISBN 9780444563682. SUGIMOTO, Tadao, ed. Fine Particles, Synthesis, Characterization and Mechanism of Growth. Marcel Dekker, New York, 2000. ISBN 0842700015. AUERLEIN, Edmund et. al, ed. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation. Wiley-VCH, 2009, ISBN 3527318054.4. RAO, C.N.R, ed. The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Willey-VCH Weinheim, 2008. ISBN 3527306862.

Doporučená literatura:

NALWA, Hari Singh, ed. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, ISBN 1588830012, 2004. NALWA, Hari Singh, ed. Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000, ISBN 0125137605. BHUSHAN, Bharat, ed. Handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, ISBN 3642025250. RAO, C.N.R, ed. The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Willey-VCH Weinheim, 2008. ISBN 3527306862.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce Test Laboratorní práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. 2. Nanočástice - definice. 3. Technologie přípravy nanočástic. 4. Fyzikálně-chemické aspekty přípravy nanomateriálů, nanočástic. 5. Chemické reakce přípravy nanomateriálů, nanočástic. 6. Příprava nanočástic v pevném prostředí. 7. Metody mechanické přípravy nanočástic. 8. Ultrazvukové techniky. Kontrolní test. 9. Příprava nanočástic z plynného a kapalného prostředí. 10. Příprava nanočástic z kapalného prostředí. 11. Bionanotechnologie. 12. Nanobiotechnologie. 13. Metody přípravy hybridních nanočástic. 14. Zvaná přednáška. Náplň cvičení: Cvičení jsou v průběhu semestru realizovány formou dvouhodinových bloků. 1.-2. Úvod do cvičení. Seminární práce - zadání. Bezpečnost práce v laboratoři. 3.-12. Teoretické aspekty přípravy nanočástic metodami: sol-gel, srážecími/precipitačními, mechanochemickými, ultrazvukové syntézy, hydrotermální syntézy a biosyntézy. Teoretické a praktické výpočty. 13.-14. Prezentace semestrálních prací studentů. Konzultace. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.