9360-0125/04 – Systém managementu kvality v laboratořích (SMK)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání vědomostí v oblasti systémů managementu dle ISO 9001 a dle ISO/IEC ČSN EN 17025:2018.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu Systém managementu kvality v laboratořích je získání vědomostí posluchačů v oblasti systému managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích a v oblasti příslušných norem (ISO 9001 a ISO/IEC ČSN 17025:2005) a legislativy týkající se způsobilosti laboratoří provádět zkoušky a/nebo kalibrace. Předneseny budou základní pojmy v systému managementu, využití statistiky v laboratořích, metrologie apod.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. MESTEK, O., SUCHÁNEK, M.: Kvalimetrie 8. Základy metrologie v chemii. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-5-8. Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-7-4. DOŠKÁŘOVÁ, Š., JANOŠ, P., PLZÁK, Z., SUCHÁNEK, M., ŠUBRT, P.: Kvalimetrie 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2003. ISBN 80-86322-01-7. MITRA A. Fundamentals of Quality Control and Improvement.John Wiley & Sons, 2012, p. 724.

Doporučená literatura:

BIČOVSKÝ, K., DEMPÍR, J., DOHNAL,L., FRIEDECKÝ, B., KRATOCHVÍLA, J., KUČERA, J., PLZÁK, Z.: Kvalimetrie 14. Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických měření. Používání referenčních materiálů v chemické analýze. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2004. ISBN 80-86322-02-5; Dokumenty MPA, vydané ČIA o.p.s.; GOETSCH, D. L., DAVIS, S. B., Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services (4th Edition), Prentice Hall 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do managementu kvality: Základní pojmy, politika systému managementu kvality, prvky systému managementu kvality, legislativa, normy ISO 9001 a ISO/IEC 17025:2005. 2.Vytvoření systému managementu kvality v laboratořích. Systém managementu kvality ve zkušební laboratoři, požadavky na management, podpora zákazníka, nástroje managementu kvality. 3. Technické požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře. 4. Metrologie, návaznost měření, referenční materiály 5. Zajišťování kvality výsledků zkoušek a kalibrací. 6. Validace metod 7. Nejistoty měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Je požadována povinná účast na přednáškách a cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku