9360-0127/02 – Fyzika III - optika (FIII)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USP, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy paprskové a vlnové optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů a řešení odezvy optických systémů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Povinná literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C., Základy fotoniky, Matfyzpress 1994, angl. orig.: Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, Inc. 1991. MALÝ, P. Optika. Karolinum, 2008. HECHT, E., Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987. HECHT, E., Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987. FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B., SANDS M., Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000, angl. orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Wesley 1966.

Doporučená literatura:

YOUNG, M., Optics and Lasers, Springer, Berlin, 1986. JENKINS, F. A., WHITE, H. E., Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981. FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, SPN Praha, 1961.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka formou výpočtu příkladů a problémových úloh. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: 1. Geometrická optika, optické zobrazení, aberace optických soustav. 2. Optické přístroje, oko a vidění, maticová paprsková optika. 3. Vlnová funkce, vlnová a Helmholtzova rovnice, rovinné a sférické vlny. 4. Gaussův svazek, polychromatické světlo. 5. Interference, koherence. 6. Difrakce světla. 7. Elektromagnetická optika, Maxwellovy rovnice, energie elektromagneticého záření. 8. Řešení Maxwellových rovnic v hogenním izotropním prostředí. 9. Vodivá prostředí, komplexní permitivita, vztah absorpce a disperze. 10. Polarizace světla, Jonesův popis, polarizační součástky. 11. Odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy. 12. Optika anizotropního prostředí. 13. Úvod do nelineární a kvantové optiky. Ve cvičeních budou řešeny praktické úlohy z optiky navazující na jednotlivá témata přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie VFC P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie VFC P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.