9360-0129/02 – Nanotechnologie I - tenké vrstvy (Nano I)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je přiblížit problematiku tenkých vrstev jako jedno-dimenzionálních nanostruktur. Předmět se zabývá technologií přípravy a charakterizace tenkých vrstev a popisem jejich optických, elektrických a magnetických vlastností. Důraz je kladen na přehled základních aplikací tenkých vrstev. Studenti budou rovněž seznámeni se základními směry výzkumu na VŠB-TUO v oblasti fyziky tenkých vrstev a nanostruktur a možnostech bakalářských prací v tomto oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je přiblížit problematiku tenkých vrstev jako jedno-dimenzionálních nanostruktur. Předmět se zabývá technologií přípravy a charakterizace tenkých vrstev a popisem jejich optických, elektrických a magnetických vlastností. Důraz je kladen na přehled základních aplikací tenkých vrstev. Studenti budou rovněž seznámeni se základními směry výzkumu na VŠB-TUO v oblasti fyziky tenkých vrstev a nanostruktur a možnostech bakalářských prací v tomto oboru.

Povinná literatura:

OHRING, M., The material science of thin films, Academic Press, 1992. MACLEOD, H. A.: Thin-film optical filters, 2nd ed. Bristol, 1986. YEH, P.: Optical waves in layered media, Willey, New York 1988. ECKERTOVÁ, L.: Fyzika tenkých vrstev, Populární přednášky o fyzice, sv. 21; KŘEPELKA, J.: Optika tenkých vrstev, UP Olomouc, 1993.

Doporučená literatura:

LUTH, H., Solid surfaces, interfaces and thin films, Springer, Berlin 2001. AZZAM, R. M. A., BASHARA, N. M.: Ellipsometry and polarized light, North-Holland, Amsterdam, 1977.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce z vybrané oblasti v rámci problematiky tenkých vrstev a její prezentace. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Získat přehled o přípravě a fyzikálních vlastnostech tenkých vrstev. V rámci cvičení studenti zpracují a prezentují dílčí problematiku týkající se tenkých vrstev podle vlastního zájmu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem výuky je: 1. Uvedení tenkých vrstev jako jednodimezionálních nanostruktur 2. Vakuové systémy využívané pro přípravu tenkých vrstev, požadavky na snížený tlak, vakuová technika 3. Fyzikální metody přípravy tenkých vrstev, naprašování, napařování 4. Chemické metody přípravy tenkých vrstev, chemická depozice z par, elektrodepozice 5. Mechanismus růstu tenkých vrstev, růst samoorganizovaných nanostruktur, epitaxní růst 6. Přehled metod charakterizace tloušťky, složení a struktury tenké vrstvy 7. Optika tenkých vrstev, úvod do jevu interference v tenké vrstvě 8. Přehled aplikace optických tenkých vrstev, tenkovrstevné vrstvy, antireflexivní pokrytí, 1D fotonické krystaly 9. Elektrické vlastnosti tenkých vrstev, měření vodivosti 10. Aplikace tenkých vrstev v mikroelektronice, jevy na rozhraních 11. Základní představy o magnetických vlastnostech tenkých vrstev 12. Aplikace magnetických tenkých vrstev, magnetický záznam informace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Absolvování všech cvičení předmětu v daném semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A270002) Nanotechnologie EMN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie EMN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie EMN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok