9360-0131/02 – Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické (EMAN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s chemickými metodami a nástroji ke sledování struktury a chemického složení nanomateriálů

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává základy metod transmisní i skenovací elektronové mikroskopie, mikroskopie rastrovací sondou a rentgenové difraktometrie. Dále budou studenti seznámeni s aplikacemi těchto metod při studiu struktury materiálů a jejich chemického a fázového složení. Studenti budou dále seznámeni s některými vybranými metodami studia nanomateriálů (chromatografie, elektroforéza, infračervená spektrometrie, termická analýza, NMR).

Povinná literatura:

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Michal RITZ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6. YAO, Nan, WANG, Zhong Lin. Handbook of Microscopy for Nanotechnology. Springer US, 2005. ISBN 978-1-4020-8003-6. ŠTULÍK, Karel a kolektiv. Analytické separační metody. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0852-9.

Doporučená literatura:

BONNELL, D. editor: Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy, Theory, Techniques and Applications. Wiley-VCH, 2001. JONŠTA, Zdeněk a Vlastimil VODÁREK. Strukturně fázová analýza II. Ostrava: Texty PGS VŠB-TU, 1999. KRAUS, I. Struktura a vlastnosti krystalů. Praha: Academia, 1993. KRAUS, I. Úvod do strukturní rentgenografie. Praha: Academia, 1985. BLOSS, F. D.: Crystallography and Crystal Chemistry. Holt, Rinehart and Inc. Winston, 1971. HULÍNSKÝ, Václav a Karel JUREK. Zkoumání látek elektronovým paprskem. Praha: SNTL, 1982. YAO, N., WANG, Z., L. (editors). Handbook of Microscopy for Nanotechnology. Kluwer Academic Publishers, 2005. WATT, I. M. The Principles and Practice of Electron Microscopy. Cambridge University Press, 1997. VŮJTEK, Milan, Roman KUBÍNEK, Miroslav MAŠLÁŇ. Nanoskopie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3102-4. KUBÍNEK. Roman, Milan VŮJTEK a Miroslav MAŠLÁŇ. Mikroskopie skenující sondou. Olomouc: Univerzita Palackého, 20003. ISBN 80-244-0602-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do chromatografických metod, teoretické základy. 2. Plynová chromatografie. 3. Kapalinová chromatografie. 4. Elektroforéza, využití pro analýzu organických látek. 5. Úvod do elektronové mikroskopie, teoretické základy. 6. Řádkovací a transmisní elektronová mikroskopie. 7. Úvod do mikroskopie rastrovací sondou, teoretické základy. 8. Mikroskopie atomárních sil a tunelovací mikroskopie. 9. Úvod do difrakčních metod, teoretické základy. 10. Rentgenová difraktometrie, aplikace. 11. Termická analýza. 12. Úvod do infračervené spektrometrie, teoretické základy. 13. Ramanovská spektrometrie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90 % rozsahu předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2012/2013 zimní