9360-0132/03 – Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů I (LPEM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s experimentálními metodami studia nanomateriálů, jejich struktury a chemického složení.

Vyučovací metody

Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu si studenti prakticky vyzkouší různé experimentální techniky pro studium nanomateriálů (SEM, EMA, AFM, XRD, chromatografie, IR spekrometrie, Ramanova spektrometrie).

Povinná literatura:

WATT, I,. M. The principles and practice of electron microscopy. Cambridge University Press, 1997. ŠÍCHOVÁ, H., VALVODA, V., ČAPKOVÁ, P. Rentgenografické praktikum. Praha: SPN, 1982. VŮJTEK, M., KUBÍNEK, R., MAŠLÁŇ, M. Nanoskopie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3102-4.

Doporučená literatura:

KRAUS, I. Difrakční metody ve fyzice pevných látek. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1984. VALVODA, V. Rentgenografické difrakční metody. Praha: SPN Praha, 1979. JENKINS, R., SNYDER, R. L. Introduction to X-ray Powder Diffractometry. Wiley & Sons, 1996. JANDOŠ, František, Ríša ŘÍMAN a Antonín GEMPERLE. Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha: SNTL, 1985. BONNELL, D. editor: Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy, Theory, Techniques and Applications. Wiley-VCH, 2001. KUBÍNEK, R., VŮJTEK, M., MAŠLÁŇ, M. Mikroskopie skenující sondou. Olomouc: Univerzita Palackého, 20003. ISBN 80-244-0602-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní. Absolvování cvičení a vyhodnocení výsledků, odevzdání protokolů o jednotlivých laboratorních úlohách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příprava vzorků pro chromatografii. Extrakce, SPE, SPME, termická desorpce, headspace analýza 2. Plynová chromatografie. Analýza plynů a BTEX, kalibrace, stanovení základních parametrů separace. 3. Kapalinová chromatografie. Analýza aniontů, kalibrace, stanovení základních parametrů separace. 4. Detektory na bázi hmotnostní spektrometrie. Odvození strukturního vzorce sloučeniny na základě hmotnostního spektra. 5. Identifikace asbestu metodou SEM + EMA: a) analýza morfologie a chemického složení asbestu a jiných vláknitých materiálů b) analýza neznámého vzorku vláknitého matriálu, potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti asbestu 6. Měření topografie vzorku polovodičové mřížky a) v kontaktním režimu b) v semikontaktním režimu 7. Prášková rentgenová difraktometrie: a) změření difrakce práškového vzorku na Si destičce b) vyhodnocení difrakčního záznamu, identifikace sloučenin 8. Termická analýza, vyhodnocení TG a DTA řivky. 9. Infračervená spektrometrie. 10. Ramanovská spektrometrie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Absolvování praktických laboratorních cvičení. Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek a odevzdání požadovaných záznamů o provedených zkouškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku