9360-0133/03 – Odborná exkurze (OE)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s aplikační sférou oboru a průmyslovými postupy přípravy nanomateriálů.

Vyučovací metody

Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studentům je zprostředkována exkurze do průmyslových podniků zabývajících se výrobou nebo aplikacemi nanomateriálů dle provozních možností dané firmy. Příkladem mohou být firmy NANO IRON, s.r.o. (výroba a technická podpora při aplikaci nanočástic elementárního železa), SILVER MEDIC, s.r.o. (výroba koloidního stříbra a zlata), PARDAM Nanotechnology (výroba organických a anorganických nanovláken), SPUR a.s. (výroba a aplikace polymerních nanovláken a polymerních nanokompozitních materiálů), NANOTRADE, s.r.o. (povrchové úpravy materiálů, výroba nanostříbra a antibakteriálních přípravků na bázi nanostříbra), NANOMEDIC, a.s. (biopolymery, nanovlákna, léčiva na bázi liposomů aj.).

Povinná literatura:

Literatura bude definována na základě navštíveného průmyslového podniku.

Doporučená literatura:

Literatura bude definována na základě navštíveného průmyslového podniku.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti navštíví 2 průmyslové podniky, které využívají nanomateriály a nanotechnologie..

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 100 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku