9360-0134/01 – Nanomateriály na bázi přírodních materiálů (NNM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
PAZ065 Ing. Lenka Klecandová, Ph.D.
ZDR063 Ing. Jana Kupková, Ph.D.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni s přírodními nanomateriály, jejich vlastnostmi a využitím.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět tématicky zahrnuje přírodní silikáty jako výchozí suroviny pro přípravu nanomateriálů a uhlíkaté materiály, vyskytující se v nano- měřítkách nebo mají vlasnosti nanostruktur.

Povinná literatura:

VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Akad. Nakl. CERM, s.r.o. 2012, 148 s., ISBN 978-80-7204-811-3. VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. 2. doplněné a opravené vydání. Akad. Nakl. CERM, s.r.o. 2014, 167 s., ISBN 978-80-7204-886-1. WEISS, Z., SIMHA MARTYNKOVÁ, G., ŠUSTAI, O.: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Ostrava Repronis 2005, 138 s., ISBN 80-7329-083-9; WEISS, Z., KUŽVART, M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti. Praha:UK, Karolinum 2005, 281 s., ISBN 80-246-0868-5;

Doporučená literatura:

ŠUCHA, V. Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae., 2001, 159 s., ISBN 80-223-1547-8;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1. Jíly a jílové minerály. 2. Voda v jílových minerálech. Hydrofobní a hydrofilní jíl. Hodnocení forem vody v jílových minerálech laboratorními metodami. 3. Vlastnosti jílových minerálů. Náboj vrstvy, výměnná kapacita iontů, struktura a strukturní uspořádanost vrstevnatých struktur. 4. Charakteristika struktur 1:1 fylosilikátů. Zmenšování částic. 5. Charakteristika 2:1 struktur fylosilikátů. Přípravy smektitů do nanokompozitů. 6. Vermikulit. Struktura a krystalochemie. Přípravy vermikulitů do nanokompozitů. 7. Hodnocení nanokompozitů s jílovými minerály laboratorními metodami. 8. Uhlík a uhlíkaté materiály. Nomenklatura uhlíkatých materiálů. 9. Struktura grafitu, polytypismus a strukturní poruchy. Struktura diamantu. 10. Tenké vrstvy na bázi grafitu a diamantu. 11. Fullereny. 12. Uhlíkatá vlákna, nanotubulární uhlík. 13. Pyrolytický uhlík, aktivní uhlík, saze. 14. Kompozity na bázi uhlíkatých materiálů. Témata cvičení 1. Mechanická modifikace částic mlecími technikami. Mikroskopické zhodnocení. 2. Příprava a hodnocení monoionních forem jílových minerálů rtg.difrakcí. 3. Příprava a charakterizace organofilního jílového minerálu skenovacím elektronovým mikroskopem a rentgenovou difrakcí. 4. Exfoliace kaolinitu močovinou a hodnocení rentgenovou difrakcí. 5. Charakterizace kompozitu s obsahem jílového nanoplniva v polyméru světelnou optickou mikroskopii. 6. Charakteristika uhlíkatých materiálů pomocí rtg.difrakce. 7. Analýza uhlíkatých materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem. 8. Stanovení velikosti krystalitů uhlíkatých a jílových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  (35)
                Laboratorní protokol Laboratorní práce 35  23
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Zápočet se uděluje na základě řádných odevzdaných protokolů z laboratorních úloh a po získání sumy předepsaného počtu bodů za celý semestr.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní