9360-0140/01 – Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů (STRAN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití difrakčních metod (RTG, elektronů, neutronů a synchrotr. záření) pro studium struktury a fázového složení nanomateriálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů definuje a popisuje základní pojmy z krystalochemie a rentgenostrukturní analýzy. Absolvováním předmětu získává student přehled o možnostech a aplikacích rentgenové difrakční analýzy jako metody identifikace látek. Předmět dává základy strukturní krystalografie, na které navazují difrakční metody studia krystalických materiálů. Důraz je kladen na pochopení obecných principů difrakce vlnového záření na periodických objektech, tak aby absolvent dokázal porozumět novým technikám vhodným pro výzkum nanomateriálů. Je probrán vliv velikosti částic a pnutí na difrakční jevy, případně vhodnost různých záření pro různé účely.

Povinná literatura:

ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6. KRAUS, Ivo. Úvod do strukturní rentgenografie. Praha: Academia, 1985. LOUB, Josef. Krystalová struktura, symetrie a rentgenová difrakce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. CHOJNACKI, Józef. Základy chemické a fyzikální krystalografie. Praha: Academia, 1979.

Doporučená literatura:

KRAUS, Ivo. Základy krystalografie. Praha: České vysoké učení technické, 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, historie a základní pojmy (definice krystalu, mřížka, mřížkové parametry, Millerovy indexy, pseudosymetrie, krystalografické soustavy, typy buněk, reciproká mříž). 2. Symetrie uspořádaných struktur (operace, prvky, grupy), maticové reprezentace. 3. Bodová a prostorová symetrie, stereografická projekce, symbolika. 4. Základy krystalochemie, krystalizační procesy, poruchy v krystalech. 5. Rentgenové záření (vlastnosti, zdroje, druhy, interakce záření s látkou). 6. Teorie difrakce (Braggova rovnice, Laueho rovnice, Ewaldova konstrukce), strukturní faktory. 7. Monokrystalové difrakční metody. 8. Práškové difrakční metody. 9. Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. 10. Indexace a určování mřížkových parametrů. 11. Aplikace rentgenostrukturní analýzy (charakterizace připravených vzorků).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní