9360-0142/01 – Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů (LCCN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti z oblasti laboratorních a analytických technik, které jsou možné pro charakterizaci nanomateriálů.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na experimentální metody charakterizace nanomateriálů a navazuje na předměty Nanomateriály na bázi přírodních materiálů a Metody strukturní a fázové analýzy.

Povinná literatura:

WEISS Z., KUŽVART M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti. Praha: UK, Karolinum, 2005, 281 s. ISBN 80-246-0868-5. ŠUCHA V.: Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 2001, 159 s., ISBN 80-223-1547-8. YARIV S., CROSS H.: Organo-Clay Complexes and Interactions. New York, Basel, 2002, 688 p, ISBN 0-8247-0586-6. Fine Particles, Synthesis, Characterization and Mechanism of Growth. Edited by. T. Sugimoto. Marcel Dekker, New York, 2000. Nanostructure Science and Technology. Edited by Siengel, W., R., Hu, E., Roco, M., C. Kluwer Academic Publisher, London 1999. ISBN 0-7923-5854-6.

Doporučená literatura:

Sneha Mohan, Samuel Oluwatobi, Oluwafemi Nandakumar, Kalarikkal Sabu Thomas, eds.: Characterization of Nanomaterials, Woodhead Publishing, ISBN: 9780081019733.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta jsou základní znalost chemie a fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do laboratorního cvičení - seznámení s náplní předmětu a podmínkami jeho absolvování. Bezpečnost práce v laboratoři. 2.Tribologické metody pro nanomateriály 3. Distribuční hodnocení částicových systémů. 4.Mechanické zpracování jílových minerálů a jejich kompozitů. 5. Morfologická charakterizace částic jílových minerálů. 6.Charakterizace jílových minerálů po exfoliacích. 7.Hodnocení jílových nanoplniv v kompozitech.8.Infračervená spektroskopie modifikovaných jílových minerálů. 9.Ramanova spektroskopie. 10.Termogravimetrická analýza jílových kompozitů. 11.Světelná mikroskopie jílových polymerních kompozitů. 12. Molekulární modelování struktur jílových kompozitů.13. Statistika hodnocení nanomateriálů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní