9360-0142/02 – Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů (LCCN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
ZDR063 Ing. Jana Kupková, Ph.D.
PAZ065 Ing. Lenka Pazourková
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti z oblasti laboratorních a analytických technik, které jsou možné pro charakterizaci nanomateriálů.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na experimentální metody charakterizace nanomateriálů a navazuje na předměty Nanomateriály na bázi přírodních materiálů a Metody strukturní a fázové analýzy.

Povinná literatura:

WEISS Z., KUŽVART M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti. Praha: UK, Karolinum, 2005, 281 s. ISBN 80-246-0868-5. ŠUCHA V.: Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 2001, 159 s., ISBN 80-223-1547-8. YARIV S., CROSS H.: Organo-Clay Complexes and Interactions. New York, Basel, 2002, 688 p, ISBN 0-8247-0586-6. Fine Particles, Synthesis, Characterization and Mechanism of Growth. Edited by. T. Sugimoto. Marcel Dekker, New York, 2000. Nanostructure Science and Technology. Edited by Siengel, W., R., Hu, E., Roco, M., C. Kluwer Academic Publisher, London 1999. ISBN 0-7923-5854-6.

Doporučená literatura:

Sneha Mohan, Samuel Oluwatobi, Oluwafemi Nandakumar, Kalarikkal Sabu Thomas, eds.: Characterization of Nanomaterials, Woodhead Publishing, ISBN: 9780081019733.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do laboratorního cvičení - seznámení s náplní předmětu a podmínkami jeho absolvování. Bezpečnost práce v laboratoři. 2. Příprava různých typů vzorků pro chemické a strukturní analýzy, 3. Mechanické zpracování (drcení, mletí, tření a homogenizace). 4. Hodnocení partikulárních materiálů - velikost a distribuce. 5. Morfologická charakterizace - mikroskopování. 6. Modifikace vrstevnatých materiálů a exfoliace-delaminace. 7. Hodnocení nanoplniv v kompozitech. 8.Infračervená spektroskopie - strukturní analýza. 9. Ramanova spektroskopie. 10. Rentgenová difrakční analýza. 11.Termogravimetrická analýza. 12. Kvatitatívní a kvalitatívní analýza. 13. Molekulární modelování struktur a interakci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku