9360-0145/01 – Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů (NBVS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení poznatků o strukturních charakteristikách vrstevnatých silikátů. Osvojení postupů různých modifikací vrstevnatých silikátů za účelem přípravy nanočástic a nanokompozitů. Poznat a pochopit způsoby příprav nanomateriálů s obsahem modifikovaných fylosilikátů. Správnost rozhodnutí při výberu metod a dovednost interpretací výsledků pro charakterizaci výchozích i modifikovaných materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Poznatky o struktuře a krystalochemických vlastnostech vrstevnatých silikátů jsou základem pochopení příprav a hodnocení nanočástic jílových minerálů, organo-silikátů, nanomateriálů s opticky antibakteriálními aktivními účinky a jílů exfoliovaných v polymerech.

Povinná literatura:

VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané Vrstevnaté Silikáty a jejich Modifikované Nanomateriály, CERM 2012, ISBN 978-80-7204-811-3, 148 s. VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. 2. doplněné a opravené vydání. Akad. Nakl. CERM, s.r.o. 2014, 167 s., ISBN 978-80-7204-886-1. WEISS, Z; KUŽVART, M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2005, 281 s. ISBN 80-246-0868-5. ŠUCHA, V.: Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae. Monografická séria, 2001, 159 s. ISBN 80-223-1547-8.

Doporučená literatura:

J. KONTA, 1982. Keramické a sklářské suroviny. Univ. Karlova Praha,60-023-82, 364 s. GREGOR M. a ČÍČEL B, 1969. Bentonit a jeho využitie.SAV Bratislava, 71-056-69. 404s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura a krystalochemie silikátů. 2. Vlastnosti vrstevnatých silikátů z hlediska použití do nanokompozitů a modifikace mechanické i chemické. 3. Nanomateriály na bázi kaolínů a halloysitu. 4. Kaolinit a halloysit ve funkci nanoplniv do polymérů. 5. Smektity. Výměny kationtů, způsoby modifikací. 6. Smektity jako nanomateriály se specifickými účinky. 7. Modifikované smektity ve funkci nanoplniv. 8. Vermikulity jako matrice pro uchycení nanočástic kovů 9. Vermikulity jako matrice pro uchycení nanočástic oxidů kovů. 10. Organovermikulity. Příprava a jejich hodnocení. 11. Nanokompozity jílových minerálů v polymerech. 12. Nanokompozity jílových minerálů v polymerech 13. Směsi jílových minerálů pro keramické nanokompozity. 14. Směsi jílových minerálů pro keramické nanokompozity.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok